...

Van de circa 19.000 patiënten die in België jaarlijks in het ziekenhuis belanden met een acuut myocardinfarct (AMI) overlijden er ongeveer 7% binnen de 30 dagen - in het ziekenhuis. In 2016 bedroeg het percentage meer precies 7,12. De indicator kijkt naar de populatie van 45 jaar of ouder.De mortaliteit binnen de 30 dagen door AMI is een van de indicatoren die de OESO opvolgt voor de Health at a glance-rapporten. Het KCE neemt het binnen het performantierapport op als een van de indicatoren voor de kwaliteit en effectiviteit van onze zorg.Deze mortaliteit is de laatste twee decennia sterk verminderd - de evolutie in België volgt daar het EU-gemiddelde voor 10 van de West-Europese landen. Maar het ligt er iets boven: 7% versus 6,3%.De daling van de mortaliteit schrijven experten toe aan een sneller en beter medisch ingrijpen, maar ook aan de daling van het impact door roken.Vlaanderen doet het iets beter dan de rest van het land: in 2016 bedroeg deze mortaliteit er 6,73%, wat nagenoeg hetzelfde was als in 2008. Wallonië en Brussel halen de achterstand wel in: in 2016 bedroeg het percentage in deze twee gewesten 7,66%, terwijl het in Brussel in 2008 nog 10% bedroeg en in Wallonië 9,32%.Het KCE en de OESO registreren de mortaliteit binnen de 30 dagen in het ziekenhuis omdat niet alle landen de mogelijkheid hebben de AMI-patiënten ook nog na hun ontslag te volgen. Sommige landen hoesten mortaliteitscijfers op voor de hele groep van patiënten, ook na hun ontslag. Maar ook België heeft deze cijfers niet.Het KCE pleit er wel voor patiënten een uniek identificatienummer (UPI of unique patient identification) te geven, zodat ze voor statistische doeleinden doorheen verschillende settings kunnen worden gevolgd.Bron: Performance of the Belgian Health System - Report 2019; Supplement: Technical sheets for indicators. KCE Report 313S. Zie www.kce.fgov.be. Dezelfde data vindt u ook op www.healthybelgium.be.