...

Klinische studies zijn essentieel voor de vooruitgang van de cardiologie. Vandaar de lancering van de Belgian Heart Foundation (BHF) tijdens het BSC-congres. Die stichting moet het onderzoek naar hart- en vaatziekten ondersteunen en bevorderen. "De bedoeling is om de zorg, de levenskwaliteit en de levensverwachting van cardiovasculaire patiënten te verbeteren. De BHF zal binnenkort prijzen en beurzen toekennen aan Belgische onderzoekers die in dat domein actief zijn." Dat vertelt professor Marc Claeys, voorzitter van de BSC.Dubbele uitdagingDat onderzoek houdt een dubbele uitdaging in. "Heel wat behandelingen voor hart- en vaatziekten doen niet meer dan de symptomen onder controle houden." Dat is het geval voor hartfalen en ischemische hartaandoeningen. "Vroegtijdige opsporing, genetica en regeneratie van de hartspier en de bloedvaten zullen binnenkort een plaats krijgen in de behandeling van cardiovasculaire ziekten." Minder invasieve technieken, met minder risico's, met name voor oudere patiënten, kennen de laatste jaren een enorme boost. "Maar meer en meer onderzoek is nodig om de technische beperkingen van de steeds kleinere toestellen weg te werken, om de behandelingen op maat te maken voor hartpatiënten." België telt heel wat toponderzoekers, maar het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek kan niet genoeg middelen beschikbaar stellen om het onderzoek vooruit te helpen en focust niet op specifieke pathologie. De BSC hoopt om met de Belgian Heart Foundation giften te kunnen inzamelen. Er zullen op regelmatige basis studies worden gepubliceerd.VergrijzingDe mortaliteit door hart- en vaatziekten ligt dubbel zo hoog als die van kanker. "Een groot deel van die sterfgevallen zijn te wijten aan ischemische hartaandoeningen, zoals hartritmestoornissen en hartfalen", stelt prof. Marc Claeys. "Als het beleid niet bijgestuurd wordt, voorzien we een toename van het aantal hartpatiënten door de vergrijzing. Alleen een moderne cardiologie die voor iedereen toegankelijk is, kan de gevolgen van cardiovasculaire aandoeningen verminderen." Hoekstenen van die 'moderne cardiologie' zijn betere behandelingsmethodes en een doorgedreven primaire en secundaire preventie. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe geneesmiddelen met minder bijwerkingen dan de statines of cholesterolverlagers, en de 'Mitraclip', een kathetertechniek die wordt toegepast bij oudere patiënten met mitralisinsufficiëntie. Evidence-basedDe BSC gelooft ook sterk in evidence-based medicine (EBM). Als die globaal wordt toegepast, leidt dat op zich tot een daling van de mortaliteit. De BSC engageert zich wat dat betreft om voor haar leden de Europese richtlijnen voor cardiologen samen te vatten. Dat alles vergt uiteraard de nodige financiële middelen. De BSC is van mening dat de ziekenhuisnetwerken kunnen bijdragen tot een efficiënter en goedkoper gebruik van de budgetten. Maar de cardiologen maken zich zorgen over de financiële gevolgen van de oprichting van ziekenhuisnetwerken en de forfaitaire betaling voor laagvariabele zorg. "Als die maatregelen een verlaging van het budget inhouden, komt de moderne cardiologie in gevaar", luidt het. Lees het wetenschappelijke verslag van het BSC-congres morgen in Artsenkrant.