...

De studie werd uitgevoerd bij 88 volwassenen (21-65 jaar) met een body mass index van 30 tot 40 kg/m² bij wie minder dan één jaar geleden een diagnose van glucose-intolerantie of type 2-diabetes was gesteld. De patiënten werden gerandomiseerd naar plaatsing van een maagring of metformine gedurende twee jaar.Na 24 maanden bedroeg de gemiddelde vermagering 10,7 kg met de maagring en 1,7 kg met metformine (p < 0,01). Bij inclusie in de studie en na 12 en 24 maanden hebben de auteurs de C-peptidespiegel voor en na injectie van arginine en de insulinegevoeligheid gemeten. Tussen de twee groepen waren meerdere verschillen, maar die verschillen waren nooit statistisch significant. De insulinegevoeligheid was na 12 maanden met ongeveer 50% verbeterd, maar dat effect zwakte daarna af. Uiteindelijk was de insulinegevoeligheid met 45% verbeterd in de maagringgroep en met 25% in de metforminegroep, maar het verschil tussen beide was niet statistisch significant (p = 0,30). Het HbA1c-gehalte was na 12 en 24 maanden significant gedaald in de maagringgroep (p< 0,004). In de metforminegroep was het HbA1c-gehalte enkel na 12 maanden significant gedaald (p< 0,01). Opnieuw was er geen significant verschil tussen de twee groepen (p > 0,14). Idem wat het percentage patiënten met een normale glykemie na 24 maanden betreft: 22% in de maagringgroep en 15% in de metforminegroep. Het verschil tussen beide was niet significant (p = 0,66).Conclusie, met beide behandelingen kan de functie van de β-cellen minstens tijdelijk worden gevrijwaard, waardoor de glykemie over een periode van 2 jaar kan worden gestabiliseerd of verbeterd bij zwaarlijvige volwassenen met een recentelijk gediagnosticeerde glucose-intolerantie of type 2-diabetes.AH Xiang et al. Diabetes Care. 2018; 41: 2544-51. http://care.diabetesjournals.org/content/41/12/2544