...

De studie is uitgevoerd bij 316 patiënten met type 2-diabetes die hadden deelgenomen aan een van de vier gerandomiseerde studies (STAMPEDE, TRIABETES, SLIMM-T2D, CROSSROADS).Het primaire eindpunt was het percentage remissie van de type 2-diabetes (gedefinieerd als een HbA1c ≤ 6,5% gedurende drie maanden zonder de gebruikelijke antidiabetica) na drie jaar. Het primaire eindpunt werd geëvalueerd bij 316 patiënten die waren gerandomiseerd naar chirurgie (n = 195) of een klassieke behandeling (n = 121) en die prospectief werden gevolgd. Van 256 patiënten waren de vereiste gegevens beschikbaar (gemiddeld 50 ± 8,3 jaar, BMI 36,5 ± 3,6 kg/m2 en duur van de diabetes 8,8 ± 5,7 jaar). Een remissie is vastgesteld bij 37,5% van de patiënten in de chirurgische groep (60 van de 160) en bij 2,6% van de patiënten die de klassieke behandeling kregen (2 op de 76) (p < 0,001). Ook de andere eindpunten waren significant beter na bariatrische chirurgie: sterkere daling van het HbA1c ( Δ - 1,9 ± 2,0 versus - 0,1 ± 2,0%; p < 0,001), sterkere daling van de nuchtere glykemie (Δ - 52 (- 105, - 5) versus - 12 (- 48, 26) mg/dl; p < 0,001), sterkere daling van de BMI (Δ - 8,0 ± 3,6 versus - 1,8 ± 2,9 kg/m2; p < 0,001) en significant lager aantal patiënten dat geneesmiddelen innam voor diabetes, hypertensie of hyperlipidemie (p < 0,001).In deze studie bij de grootste cohorte gerandomiseerde patiënten tot nog toe was het percentage remissie van type 2-diabetes na drie jaar hoger na metabole/bariatrische chirurgie dan met de klassieke behandeling, ook bij matige obesitas (klasse I = BMI 30 tot 34,9 kg/m²) (bariatrische chirurgie wordt echter niet vaak toegepast bij matige obesitas).Naar JP Kirwan et al. Diabetes Care. 23 maart 2022. Online gepubliceerd voor de papieren versie. https://doi.org/10.2337/dc21-2441