...

Bariatrische chirurgie kan het risico op chronische aandoeningen verkleinen die gepaard gaan met ernstige obesitas, zoals cardiovasculaire aandoeningen, arteriële hypertensie, diabetes type 2 en kanker. Maar ondanks een vergelijkbare incidentie van obesitas bij mannen en vrouwen is meer dan 70% van de patiënten die bariatrische chirurgie ondergaan een vrouw.De cijfers van de studie geven aan dat mannen op het ogenblik van de ingreep vaker meer comorbiditeit, zoals DT2, hebben. Dat benadrukt het nut om hen bewust te maken van het belang om obesitas vroeger te behandelen. De onderzoekers hebben een retrospectieve analyse uitgevoerd op de gegevens van de Oostenrijkse sociale verzekering. In totaal werden er 19.901 patiënten (14.681 vrouwen, gemiddelde leeftijd: 41 jaar; 5.220 mannen, gemiddelde leeftijd: 42 jaar) die een bariatrische ingreep hadden ondergaan tussen januari 2010 en december 2018 ingesloten in de analyse en gemiddeld vijf jaar gevolgd.In april 2020 was iets minder dan 2% van deze patiënten overleden. De totale postoperatieve mortaliteit was bijna drie keer zo hoog bij mannen dan bij vrouwen (0,64 versus 0,24%). Op 30 dagen was dit percentage zelfs vijf keer hoger (0,5 versus 0,1%).Van de overleden personen hadden meer mannen dan vrouwen DT2 (43 versus 33%), terwijl kanker vaker voorkwam bij vrouwen dan bij mannen (41 versus 30%).Volgens de auteurs, die toegeven dat hun studie enkele beperkingen vertoont, is het met name nodig om te bepalen of een vroegere bariatrische ingreep bij mannen hun postoperatieve mortaliteit zou kunnen verbeteren.Referentie: https://www.eurekalert.org/news-releases/929490