...

De studie werd gepresenteerd op het Europese congres tegen obesitas, dat heeft plaatsgevonden in Glasgow. De vorsers hebben voor hun studie de gegevens doorgenomen van 22 landen die hadden deelgenomen aan de Europese COSI-studie van de WGO. Die gegevens werden verzameld bij transversale monsters die representatief waren voor de kinderen van 6-9 jaar in de respectieve landen. In het totaal ging het om iets meer dan 100 000 kinderen.De kans om later zwaarlijvig te worden was 22% hoger bij de kinderen die nooit borstvoeding hadden gekregen, en 12% hoger bij de kinderen die minder dan 6 maanden borstvoeding hadden gekregen, dan bij de kinderen die gedurende minstens zes maanden borstvoeding hadden gekregen. Het verschil was echter niet in alle landen statistisch significant. In Italië was 21,2% van de kinderen van 6-9 jaar die nooit borstvoeding hadden gekregen, zwaarlijvig tegen gemiddeld 16,8% in die leeftijdsgroep. In Spanje was dat respectievelijk 21% en 17,7% en in Malta respectievelijk 21,2% en 17,2%.Uit de studie blijkt ook dat de doelstellingen voor exclusieve borstvoeding van de WGO in Europa niet worden bereikt. De lidstaten van de WGO zouden graag zien dat minstens 50% van de kinderen tegen 2025 minstens tijdens de eerste zes maanden enkel borstvoeding zou krijgen. Ter herinnering, de WGO raadt exclusieve borstvoeding aan tot de leeftijd van zes maanden en raadt aan om de borstvoeding daarna nog gedurende zes maanden tot twee jaar of langer voort te zetten aangevuld met een andere voeding. (referentie: Obesity Facts, 26 april 2019, doi: 10.1159/000500425)https://www.karger.com/Article/FullText/500425