...

De studie is uitgevoerd bij 2.411 patiënten met atriumfibrillatie (gemiddelde leeftijd 73,2 jaar, mediane leeftijd 73,6 jaar, 27,4% vrouwen), van wie er 420 (17,4%) diabetes hadden die werd behandeld met enkel een dieet (19%), met antidiabetica zonder insuline (50,5%) of met insuline al dan niet samen met andere antidiabetica (30,5%).De diabetespatiënten vertoonden vaker hypertensie (x 3), hartfalen (x 2), cognitieve uitvalsverschijnselen (+ 75%) en een voorgeschiedenis van infarct (+ 55%) en CVA (39%). Die patiënten vertoonden ook vaker bewegingsproblemen en waren minder autonoom wat de zorg en de dagelijkse activiteiten betreft.Diabetespatiënten voelden de courante symptomen van een atriumfibrillatie en met name hartkloppingen minder goed (26 % minder goed), wat gepaard ging met een minder goede levenskwaliteit.Het waren vooral patiënten die met insuline werden behandeld en patiënten die al lang diabetes hadden die de verschijnselen van atriumfibrillatie niet goed opmerkten. Dat staaft de hypothese dat dit toe te schrijven is aan een aantasting van het autonome zenuwstelsel van het hart (wat meespeelt bij de pathogenese van stille myocardischemie en plotse dood).Naar A. Bano et al. J Am Heart Assoc. 2021 Nov 10. Online ahead of print. https://doi.org/10.1161/JAHA.121.021800