...

Om een goede beslissing te kunnen nemen over preventieve antistollingstherapie, moet je een idee hebben over het risico op een trombotisch cerebrovasculair accident. Meestal wordt daarvoor de CHADS2-score of een variant ervan gebruikt. Er werden echter nog andere scores ontwikkeld zoals de ATRIA-score, die werd gevalideerd in twee grootschalige cohortonderzoeken in Californië. In deze studie werden de CHADS2-score, de CHA2DS2-VASc-score en de ATRIA-score vergeleken bij een Zweedse nationale cohorte.Tabel 1 - Elementen van de ATRIA-scoreEvaluatie bij een groot aantal patiënten Een groep Zweedse en Amerikaanse onderzoekers heeft voor hun studie alle patiënten met een atriumfibrillatie gerekruteerd die tussen 2005 en 2010 in een ziekenhuis waren opgenomen of ambulant op spreekuur waren gekomen in een ziekenhuis in Zweden. Die cohorte, de SAF of Swedish AF cohort, werd gebruikt om de CHA2DS2-VASc-score te valideren en wordt overigens vaak aangehaald in de richtlijnen van de ESC. In het totaal ging het om 152.153 patiënten met een atriumfibrillatie die geen antistollingstherapie kregen met warfarine. Tijdens de observatieperiode werden 11.053 gevallen van ischemisch cerebrovasculair accident geregistreerd, dus gemiddeld 3,2% per jaar. Dat was meer dan de 2% per jaar die werd waargenomen in de Californische studies. De risicoscores werden geëvalueerd via een C-index of concordantie-index, een statistisch gegeven dat het discriminerende vermogen van een test meet (het resultaat gaat van 0,5, zijnde geen discriminatie, tot 1, zijnde een perfecte discriminatie), en een andere statistische index, de NRI (Net Reclassification Improvement). De NRI meet in welke mate een patiënt correct in een andere klasse wordt ingedeeld na toevoeging van de marker.Duidelijk betere resultaten met de ATRIA-scoreDe ATRIA-score had een significant hogere C-index dan de CHADS2-score en de CHA2DS2-VASc-score: 0,708 (0,704-0,713) met de ATRIA-score tegen 0,690 (0,685-0,695) met de CHADS2-score en 0,694 (0,690-0,700) met de CHA2DS2-VASc-score. Ook de NRI was beter met de ATRIA-score: 0,16 (0,14-0,17) versus de CHADS2-score en 0,21 (0,20-0,23) versus de CHA2DS2-VASc-score.Op grond van die resultaten concluderen de auteurs dat de ATRIA-score het risico op een ischemisch cerebrovasculair accident beter voorspelt dan de CHADS2-score en de CHA2DS2-VASc-score, die het vaakst worden gebruikt.Aspberg S et al. 'Comparison of the ATRIA, CHADS2, and CHA2DS2-VASc Stroke Risk Scores in Predicting Ischaemic Stroke in a Large Swedish Cohort of Patients With Atrial Fibrillation'. Eur Heart J. 2016;37(42):3203-3210