...

Een vooraf gespecificeerde analyse van de gerandomiseerde, multicentrische, open EAST-AFNET 4-studie heeft het effect van systematische vroege ritmecontrole (n = 395) op een samengesteld eindpunt van CV sterfte, CVA, ziekenhuisopname wegens verergering van hartfalen en acuut coronair syndroom vergeleken met dat van de gebruikelijke behandeling (n = 406).Tijdens een follow-up van twee jaar is een van de items van het primaire eindpunt opgetreden bij 79 (20%) van de patiënten bij wie het hartritme snel werd hersteld, en bij 97 (23,9%) van de patiënten die de gebruikelijke behandeling hadden gekregen. Een numeriek verschil in het voordeel van een snel herstel van het sinusritme, maar het verschil was niet significant (HR 0,76; 95% BI: 0,57-1,03). Evenmin was er een verschil in het gemiddelde aantal nachten in het ziekenhuis (respectievelijk 5,5 en 6,1 per jaar) en het aantal patiënten dat symptomen heeft ontwikkeld (circa 20% in de twee groepen).Bij vergelijking van de patiënten met symptomen (EHRA-score 2-4) werden soortgelijke resultaten behaald, maar het verschil (21%) was nu wel significant (HR 0,79; 95% BI: 0,64-0,96). Paulus Kirchhof heeft de gegevens gepresenteerd op het jaarlijkse congres van de European Heart Rhythm Association (EHRA 2022, Kopenhagen 3-5 april) en gepubliceerd in het maartnummer van de European Heart Journal. Naar S Willems et al. Eur Heart J. 2022; 43: 1219-30.https://academic.oup.com/eurheartj/article/43/12/1219/6358078