...

Tijdens een behandeling van 4 tot 10 jaar was de incidentie van ernstige cardiovasculaire accidenten met 10% gedaald. De sterfte was echter niet gedaald en het aantal ernstige bloedingen lag 44% hoger.Te onthouden voor de praktijk:De richtlijnen zijn vrij en gratis toegankelijk en zijn vergezeld van meerdere commentaren en editorials in de JAMA.JAMA. 2022; 327: 1577-84. https://doi.org/10.1001/jama.2022.4983