...

ASCEND is een gerandomiseerde, gecontroleerde studie die is uitgevoerd bij 15.427 volwassenen (gemiddelde leeftijd 63 jaar, 63% mannen) met diabetes (94% type 2-diabetes) zonder cardio- of cerebrovasculaire voorgeschiedenis, die niet dement waren.De vooraf gespecificeerde analyse die tijdens de 'Late Breaking Science'-sessie van het AHA 2021 is gepresenteerd (J Armitage), heeft het effect van aspirine 100 mg/d op de volgende eindpunten vergeleken met dat van een placebo:Na een follow-up van gemiddeld ongeveer 9 jaar (7,4 tijdens behandeling en daarna 1,8 zonder behandeling) werd bij 1.146 patiënten (7,4%) een diagnose gesteld van dementie in de brede zin van het woord en bij 537 (3,5%) een diagnose van dementie in de strikte zin van het woord.Er was een licht verschil in de incidentie van dementie in de brede zin (7,1% vs. 7,8%) en dementie in de strikte zin (3,3% vs. 3,7%) tussen aspirine en placebo, maar het verschil was niet-significant (HR respectievelijk 0,91 (95% BI: 0,81-1,02) en 0,89 (95% BI: 0,75-1,06)). De patiënten die een ernstig vasculair accident (n = 990) of ernstige bloeding (n = 496) tijdens de studie hadden overleefd, liepen een hoger risico op dementie in de brede zin (respectievelijk x2,40 en x1,96). Wat de risico-batenverhouding betreft, sluiten de resultaten een schadelijk effect > 2% en een heilzaam effect > 19% van aspirine uit. Het is de bedoeling deze patiënten op lange termijn te volgen om na te gaan of er nog meer patiënten dement worden.