...

Recentelijk is een pragmatische, gerandomiseerde non-inferioriteitsstudie uitgevoerd bij 913 patiënten gepubliceerd, waarin de sterfte na een jaar 4,6% bedroeg in de TAVI-groep en 6,6% in de SAVR-groep.Maar wat betekent dat in de klinische praktijk? Een redactioneel commentaarstuk is bijzonder verhelderend wat dat betreft. De auteurs herinneren eraan dat de resultaten bij gebrek aan follow-up moeilijk kunnen worden geëxtrapoleerd naar jongere patiënten (de gemiddelde leeftijd in die studie was 81 jaar). Dus kunnen er geen uitspraken worden gedaan over het risico op CVA als gevolg van een kleptrombose of over de klinische resultaten na meer dan tien jaar. Verder onderstrepen ze dat beide behandelingen weliswaar doeltreffend zijn, maar geïndiceerd bij een gevorderde aortastenose.Ervan uitgaan dat een aortastenose moet worden behandeld met SAVR of TAVI, is hetzelfde als stellen dat overbruggingschirurgie en angioplastiek de behandeling zijn voor coronair lijden, terwijl overvloedig bewezen is dat een gezonde levenswijze en de behandeling van hypertensie, hyperlipidemie en diabetes zeer belangrijk zijn, benadrukken de auteurs.In afwachting van de ontwikkeling van doeltreffende geneesmiddelen moeten de artsen zich dus concentreren op de levenswijze om het ontstaan en/of progressie van een calcificerende aortastenose te voorkomen in plaats van enkel een gevorderde stenose te behandelen."De beste klep voor elke patiënt is zijn eigen klep. We zouden ervoor moeten zorgen dat elke eigen klep normaal werkt."