...

Ondanks jaren onderzoek is er nog veel onduidelijkheid over het verband tussen lichaamsbeweging en de slaap. Wel blijkt een combinatie van factoren invloed te hebben op de effecten van fysieke activiteit op de kwaliteit van de slaap."We hebben de literatuur ad hoc doorgenomen en we hebben daarbij vastgesteld dat de resultaten nogal uiteenlopend waren", stelde Melodee Mograss, cognitief neuropsycholoog, vast. "Soms hing dat af van de timing van de lichaamsbeweging, de fysieke conditie van de deelnemers of het type oefeningen."Vorsers van de Concordia University in Canada hebben de wetenschappelijke literatuur doorgenomen en een meta-analyse uitgevoerd om na te gaan of acute of regelmatige (chronische) intensieve lichaamsbeweging voor het slapen gaan de slaap bij gezonde volwassenen met een goede slaap verstoort in vergelijking met mensen die geen lichaamsbeweging nemen voor het slapen gaan.De vorsers hebben zes gegevensbanken doorgenomen tot en met 31 mei 2021. Het ging om experimentele studies gepubliceerd in het Engels die de slaap objectief (polysomnografie, actigrafie) en/of subjectief hebben geëvalueerd na intense lichaamsbeweging bij goede slapers van 18 tot 50 jaar die een sedentair leven leidden of in goede fysieke vorm waren. Voor hun meta-analyse hebben de vorsers 15 studies met betrekking tot een acute zware fysieke inspanning bij in het totaal 194 proefpersonen gehandhaafd. Acute intensieve lichaamsbeweging 's avonds tot een halfuur tot vier uur voor het slapengaan correleerde met een lichte vermindering van de paradoxale slaap (REM-slaap). Er werden geen andere significante veranderingen van de slaap waargenomen. Regelmatige intensieve lichaamsbeweging 's avonds had geen negatieve invloed op de slaap. Acute intensieve lichaamsbeweging 's avonds twee tot vier uur voor het slapengaan had geen negatief effect op de nachtelijke slaap bij gezonde jongeren en volwassenen van middelbare leeftijd."Als de fysieke activiteit werd stopgezet twee uur voor het slapengaan, heeft dat een gunstig effect op de kwaliteit van de slaap", commentarieerde Emmanuel Frimpong. "Je slaapt dan gemakkelijker in en je slaapt dan ook langer. Maar als de fysieke activiteit minder dan twee uur voor het slapengaan wordt stopgezet, duurt het langer voor je inslaapt en zal je ook minder lang slapen."Tot besluit, regelmatige lichaamsbeweging, waarbij de fysieke activiteit minstens twee uur voor het slapengaan wordt stopgezet, is bevorderlijk voor een goede slaap. (referentie: Sleep Medicine Reviews, december 2021, doi: 10.1016/j.smrv.2021.101535)