...

De vorsers hebben de gegevens over het gewicht, de lichaamslengte en de lichamelijke conditie van 1.258.432 mannen die tussen 1971 en 1995 hun legerdienst in Zweden hebben vervuld (gemiddelde leeftijd 18,3 jaar), gekoppeld aan de nationale gegevens over de medische follow-up en overlijden in de periode 1991-2016.Tijdens de periode van inclusie is het percentage rekruten met overgewicht (BMI 25-30 kg/m²) gestegen van 6,6% naar 11,2%, is het percentage zwaarlijvige rekruten (BMI ≥ 30 kg/m²) gestegen van 1,0% naar 2,6% en is de fysieke conditie wat gedaald.Tussen de eerste vijf jaar (1971-1975) en de laatste vijf jaar van rekrutering (1991-1995) is de incidentie van hart- en vaataandoeningen als volgt geëvolueerd:- stijging van hartfalen met 69% (0,49‰ -> 0,83‰), van herseninfarct met 32% (0,68‰-> 0,90‰), van hersenbloedingen met 20% (0,45‰ -> 0,54‰). - daling van myocardinfarct met 43% (1,4‰ -> 0,8‰), van de cardiovasculaire sterfte met 50% (1,5‰ -> 0,74‰).Volgens de vorsers wijzen de verschillen in evolutie erop dat nog andere factoren meespelen naast het gewicht en de fysieke conditie. Zo heeft de sterke vermindering van het roken zeker bijgedragen tot de daling van de incidentie van myocardinfarct.De boodschap is dus dat obesitas en in mindere mate een minder goede fysieke conditie al vroeg invloed hebben op de cardiovasculaire toekomst. Het is dan ook belangrijk al tijdens de adolescentie goede eetgewoontes aan te leren en meer te bewegen. Åberg ND et al. J Intern Med. 2021 Apr 7. Online ahead of print. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/joim.13285