...

DANFLU-1 is een verkennende studie die de haalbaarheid heeft onderzocht van een grootschalige, gerandomiseerde studie voor evaluatie van de impact van het quadrivalente griepvaccin op de incidentie van cardiovasculaire en respiratoire accidenten en de sterfte bij ouderen naargelang van de toegediende dosis: hoge of standaarddosis. Ter herinnering, hoge doses zijn goedgekeurd bij ouderen, maar worden vrij weinig voorgeschreven.De studie is uitgevoerd in het kader van het officiële Deense vaccinatieprogramma bij patiënten van 65-79 jaar die werden gerandomiseerd naar een hoge of een lage dosis van het quadrivalente griepvaccin. Na vaccinatie werden de gegevens van de patiënten getransfereerd naar een centrale site en gekoppeld aan de gegevens van de nationale Deense administratieve gezondheidsregisters.Bewezen haalbaarheid (primair eindpunt)De initiële kenmerken van de 12.477 patiënten waren vergelijkbaar met die van de totale Deense populatie van die leeftijd. De gegevens konden zonder probleem worden verzameld in de gezondheidsregisters. De vorsers beschikten over volledige follow-upinformatie van 99,97% van de patiënten. Verder is de studie ook uitgevoerd om na te gaan of een hoge dosis de CV en respiratoire parameters sterker verlaagt dan een lagere. Dat bleek inderdaad het geval te zijn. Het aantal ziekenhuisopnames wegens griep en pneumonie en de totale sterfte waren lager na toediening van een hoge dosis dan na toediening van een lage dosis (respectievelijk 0,2% vs. 0,4% en 0,3% vs. 0,7%).Meer details op ESC TV (https://www.youtube.com/watch?v = ZLptJ7V7fCw)