...

Vorsers hebben geprobeerd de invloed van een actieve wijze van vervoer (vrouwen die naar hun werk stappen, en mannen die naar hun werk fietsen, in plaats van met het openbaar vervoer of de auto naar het werk te gaan) op de gezondheid van het hart te evalueren.Ze zijn daarvoor uitgegaan van de gegevens van het Britse register van 2011 betreffende 43 077 039 werknemers die op dat ogenblik 25-74 jaar oud waren, en de gegevens van het Myocardial Ischaemia National Audit Project 2011-2013 betreffende 117 521 patiënten met een voorgeschiedenis van myocardinfarct.In 2011 ging 8,6% van de ongeveer 43 miljoen werknemers te voet naar het werk en 2,8% met de fiets, samen dus 11,4% (4 531 182 mensen). Die cijfers verschilden wat volgens het geslacht: 3,8% van de mannen fietste naar het werk en 6% ging er te voet naar toe tegen respectievelijk 1,7% en 11,7% van de vrouwen. De auteurs hebben vastgesteld dat de incidentie van myocardinfarct in streken waar de mensen in 2011 vaker te voet of met de fiets naar het werk gingen, bij mannen en vrouwen daalde tijdens de daarop volgende twee jaar.Na correctie voor verschillende factoren was de incidentie van myocardinfarct tijdens het daarop volgende jaar 1,7% lager bij de mannen die in 2011 met de fiets naar het werk gingen. Een soortgelijk resultaat werd gemeten bij de vrouwen die te voet naar het werk gingen."Het effect van die actieve verplaatsingen is echter maar klein in vergelijking met de andere determinanten van de cardiovasculaire gezondheid zoals roken, obesitas, diabetes en regelmatige lichaamsbeweging", zei prof. Chris Gale. In Engeland correleerde een actief vervoer naar het werk dus met een lagere incidentie van myocardinfarct bij vrouwen die naar het werk stapten, en mannen die naar het werk fietsten. De prevalentie van actief transport correleerde echter niet significant met de gecombineerde incidentie van myocardinfarct na correctie voor lichaamsbeweging, het rookgedrag en diabetes in die geografische streek.(referentie: European Journal of Preventive Cardiology, 18 december 2019, doi: 10.1177/2047487319876228)