...

Meerdere onderzoeken hebben aangetoond dat diabetespatiënten een duidelijk hoger risico op depressie lopen dan de rest van de bevolking. De juiste prevalentie van depressie bij type 2-diabetespatiënten was echter nog niet bekend. In de verschillende studies wordt een prevalentie gerapporteerd van 15% tot 24%.The Madrid Diabetes Study heeft de prevalentie van depressie geraamd bij patiënten met type 2-diabetes en heeft gezocht naar sociaal-demografische, klinische en psychische factoren die correleren met het optreden van een depressie in die populatie.2955 patiënten met type 2-diabetes hebben aanvaard om jaarlijks een vragenlijst over hun psychische toestand in te vullen. De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 70,2 jaar en 48,1% waren vrouwen. Belangrijkste boodschap: ongeveer één op de vijf (20,03%) was depressief. Het ging vaker om vrouwen, bejaarden, weduwen of gescheiden patiënten, met een laag scholingsniveau, zonder beroepsactiviteit, die al sinds langere tijd een zwaardere behandeling voor diabetes kregen. Depressieve patiënten hadden ook een hogere BMI, dronken minder alcohol, namen minder lichaamsbeweging, vertoonden vaker een neuropathie of nierinsufficiëntie en rookten minder vaak. 14,8% van de patiënten was angstig. 8,6% van de patiënten was angstig én depressief. Depressieve patiënten hadden vaker een voorgeschiedenis van depressie en angst en vonden hun gezondheidstoestand redelijk tot slecht.Volgens de Madrileense auteurs zijn die resultaten zorgwekkend en zouden ze artsen ertoe moeten aanzetten regelmatig te zoeken naar depressieve stoornissen bij type 2-diabetespatiënten. (referentie: British Medical Journal Open, 24 september 2018, doi: 10.1136/bmjopen-2017-020768)https://bmjopen.bmj.com/content/8/9/e020768