...

Er is al heel veel wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd over aspirine en kanker, maar het is nog altijd niet duidelijk of aspirine wel een aanvaardbare en doeltreffende behandeling is bij kanker. Er lopen meerdere gerandomiseerde studies en die zouden meer informatie moeten geven over drie frequente kankers, namelijk colon-, borst- en prostaatkanker.De biologische effecten van aspirine blijken evenwel relevant te zijn voor kanker in het algemeen. Er zijn al meerdere aanwijzingen hoofdzakelijk afkomstig van observatiestudies van een correlatie tussen aspirine en de overleving bij een groot aantal kankers.Vorsers van de Universiteit van Cardiff hebben een grootschalige meta-analyse uitgevoerd van 118 observatiestudies (waarvan 81 studies met gegevens over de kankersterfte en 63 studies met gegevens over de sterfte ongeacht de doodsoorzaak). In het totaal ging het om 250 000 patiënten met 18 verschillende kankers die hadden aangegeven dat ze aspirine gebruikten (20-25% van de totale cohorte).Volgens die meta-analyse zou inname van aspirine voor therapeutische doeleinden de kankersterfte met 20% verlagen in vergelijking met geen inname van aspirine en ook de totale sterfte ongeacht de doodsoorzaak. Bovendien zou aspirine metastasering tegengaan.Aspirine is een plaatjesremmer. Eén van de bijwerkingen van aspirine is dan ook een hoger risico op inwendige bloedingen. De wetenschappers hebben dan ook rekening gehouden met de risico's bij inname van aspirine en hebben al de auteurs van de desbetreffende studies aangeschreven om meer informatie te vragen over de bijwerkingen van aspirine die de patiënten hebben vertoond.Zoals te voorzien was, zijn bloedingen vaker opgetreden bij de patiënten die aspirine innamen, maar fatale bloedingen waren zeldzaam en geen enkele auteur heeft een significant hoger aantal fatale bloedingen gerapporteerd in samenhang met aspirine. Bij geen enkel van de gevolgde patiënten is een hersenbloeding gerapporteerd. Volgens prof. Peter Elwood, hoofdauteur van de meta-analyse, die de effecten van aspirine al bijna 50 jaar onderzoekt, kan dus ernstig worden overwogen aspirine voor te schrijven bij kankerpatiënten. Elwood vindt ook dat kankerpatiënten en hun zorgverstrekkers het recht hebben geïnformeerd te worden over de bestaande bewijzen van de werkzaamheid van aspirine bij de behandeling van kanker. (referentie: ecancermedicalscience, 2 juli 2021, doi: 10.3332/ecancer.2021.1258)