...

Volgens eerdere epidemiologische studies kunnen uv B-stralen van de zon, de belangrijkste bron van vitamine D, beschermen tegen borstkanker. Dat was echter nog niet goed bewezen. Buitenwerk kan worden beschouwd als een betrouwbare maat van langdurige blootstelling aan uv-stralen, maar vroegere studies betreffende borstkanker geven geen informatie over het werk dat de vrouwen tijdens hun leven hebben verricht.Deense vorsers hebben daarom gezocht naar een eventuele correlatie tussen beroepsmatige blootstelling aan uv B en de prevalentie van borstkanker bij vrouwen. In het Deense kankerregister zijn 38 375 vrouwen jonger dan 70 jaar geregistreerd bij wie een diagnose van primaire borstkanker is gesteld. Elke vrouw werd dan vergeleken met vijf willekeurig in het Deense register van burgerlijke stand geselecteerde vrouwen die in hetzelfde jaar waren geboren en geen borstkanker hadden op het ogenblik dat de diagnose werd gesteld bij de indexcasus.De wetenschappers hebben ook informatie gehaald uit het Deense register van extra pensioenen om de volledige loopbaan van die vrouwen samen te stellen en een matrix van professionele blootstelling opgesteld om de beroepsmatige blootstelling aan uv B te ramen. Na correctie voor meerdere vertekenende factoren hebben ze geen correlatie vastgesteld tussen beroepsmatige blootstelling aan uv B en het risico op borstkanker. Maar langdurige blootstelling aan uv B correleerde wel met een lager risico op borstkanker na de leeftijd van 50 jaar. De vorsers hebben becijferd dat vrouwen die minstens 20 jaar lang buitenwerk hadden verricht, 17% minder kans liepen op een diagnose van borstkanker en dat de vrouwen met de hoogste cumulatieve blootstelling 11% minder kans op borstkanker liepen dan vrouwen die kantoorwerk hadden verricht. Er was geen duidelijk verschil in risico naargelang van de oestrogeenreceptorstatus.De auteurs veronderstellen dat dat mogelijk te danken is aan de hogere hoeveelheid vitamine D in het lichaam als gevolg van blootstelling aan de zon. Met andere woorden, vitamine D zou kunnen beschermen tegen kanker. In de studie werd echter geen rekening gehouden met de inname van vitamine D via de voeding of voedingssupplementen. (referentie: Occupational and Environmental Medicine, 2 februari 2021, doi: 10.1136/oemed-2020-107125)