...

Om het effect van lichaamsbeweging op het risico op een ernstige covid-19 te evalueren, hebben Amerikaanse vorsers een studie uitgevoerd bij 48.440 volwassenen bij wie tussen 1 januari 2020 en 21 oktober 2020 een diagnose was gesteld van covid-19. De mediane leeftijd was 47 jaar, bijna twee derde van de patiënten (61,9%) waren vrouwen en de patiëntenpopulatie was representatief voor de gediversifieerde bevolking van het zuiden van California.Aan alle patiënten werd gevraagd informatie te geven over hun lichaamsbeweging van de laatste twee jaar (aantal dagen per week met matig intense tot intense lichaamsbeweging en gemiddeld aantal minuten per sessie) en bij alle patiënten werden de vitale tekenen tussen 19 maart 2018 en 18 maart 2020 minstens drie keer gemeten.Op grond van de informatie die de patiënten zelf hadden aan gegeven over hun fysieke activiteit, werden ze ingedeeld in verschillende groepen: inactief (0-10 minuten/week) (14,4%), matig actief (11-149 minuten/week) (79,2%) en zeer actief (minstens 150 minuten/week) (6,4%). 8,6% van de covid-19-patiënten werd in het ziekenhuis opgenomen, 2,4% werd opgenomen op een intensive care en 1,6% is gestorven.De resultaten spreken voor zich. Het risico op ziekenhuisopname was 2,26-maal hoger, het risico op opname op de intensive care was 1,73-maal hoger en de sterfte was 2,49-maal hoger bij de inactieve mensen dat bij de zeer actieve mensen. Bij de inactieve mensen was het risico op ziekenhuisopname, opname op de intensive care en overlijden ook hoger dan bij de matig actieve mensen (risico respectievelijk 1,20, 1,10 en 1,32 keer hoger). Volgens die studie beschermt lichaamsbeweging tegen ziekenhuisopname, opname op de bewakingsafdeling en overlijden na een sars-CoV-2-infectie."Wat ons nog het meest heeft verrast, was de sterkte van de correlatie tussen inactiviteit en de ernst van een covid-19", zei coauteur Deborah Rohm Young. "Ik geloof nog altijd dat lichaamsbeweging een geneesmiddel is dat iedereen zou moeten innemen en al zeker tijdens deze coronapandemie", voegde dr. Robert Sallis eraan toe.De auteurs zijn de mening toegedaan dat de agentschappen voor volksgezondheid lichaamsbeweging zouden moeten promoten en dat lichaamsbeweging deel zou moeten uitmaken van de routine medische zorg. (referentie: British Journal of Sports Medicine, 13 april 2021, doi: 10.1136/bjsports-2021-104080)