...

De vorsers hebben de gegevens doorgenomen van een Federale Amerikaanse peiling naar de gezondheid en de voeding bij 2180 volwassenen ≥ 25 jaar. 462 ouders bleken alleenstaande ouders te zijn (van wie 356 (74,9%) vrouwen). Alleenstaande ouders werden gedefinieerd als ouders die een kind jonger dan 18 jaar hadden dat nog thuis woonde, en die niet gehuwd waren of samenwoonden met een partner.Het cardiale risico werd beoordeeld naar de Life Simple 7 (LS7) van de American Heart Association. Die schaal wordt vaak gebruikt om de cardiovasculaire gezondheid te ramen op grond van zeven indicatoren (rookgedrag, BMI, lichaamsbeweging, voeding, cholesterol, bloeddruk en HbA1c-gehalte). Voor elke ouder werd een score op een schaal van 14 punten berekend. Van 1782 (82%) mensen konden de vorsers beschikken over volledige LS7-scores.Alleenstaande ouders namen minder lichaamsbeweging, hadden vaker hypertensie en rookten meer dan ouders die een koppel vormden. Het verschil in roken en bloeddruk was groter bij vergelijking van alleenstaande moeders met moeders die een koppel vormden. Na correctie voor de leeftijd, het geslacht en het ras was de waarschijnlijkheid van een minder goede cardiovasculaire gezondheid 1,6-maal hoger bij alleenstaande ouders dan bij ouders die een koppel vormden.Op grond van hun bevindingen concluderen de auteurs dat "eenouderschap mogelijk een groot probleem voor de volksgezondheid is". "Ik denk dat alleenstaande ouders meer stress ervaren, wat invloed heeft op hun gezondheid, en dat ze onze hulp nodig hebben", verklaarde dr. Natalie Stokes, onderzoekster cardiologie aan de Universiteit van Pittsburgh.(referentie: American Heart Association, 13 november 2020)