...

We weten al lang dat het sars-CoV-2 de ogen kan aantasten en dat er een hoger risico op conjunctivitis, retinopathie, chemosis en neuritis optica is bij positieve patiënten. Bij MRI zijn ook afwijkingen van de orbita beschreven, maar dat was nog niet nader onderzocht en er waren nog geen afwijkingen van de oogbol zelf gerapporteerd.De Société française de neuroradiologie heeft daarom een retrospectieve, multicentrische observatiestudie uitgevoerd, waarvoor ze alle MRI-gegevens van 129 patiënten met een ernstige Covid-19 tussen 4 maart en 1 mei 2020 hebben doorgenomen.Er werden één of meer hyperintense noduli achteraan in de oogbol vastgesteld bij een vrouw en acht mannen (7% van het totale aantal patiënten) van gemiddeld 56 jaar. De negen patiënten vertoonden noduli in de streek van de macula, die verantwoordelijk is voor het centrale zicht. Acht patiënten vertoonden noduli in beide ogen. Bij twee patiënten lagen de noduli buiten de macula. Acht van de negen patiënten hadden op de intensive care gelegen, wat erop wijst dat die symptomen hoofdzakelijk voorkomen bij patiënten met een ernstige ziekte.De pathogenese van de noduli is niet bekend. Mogelijk is er een verband met een ontstekingsreactie uitgelokt door het virus. Onvoldoende drainage van de aders van de ogen, wat zeer vaak voorkomt bij liggende of geïntubeerde patiënten op een bewakingsafdeling, zou ook kunnen meespelen. Zeven van de negen patiënten die oogafwijkingen vertoonden, hadden op de intensive care lang op hun buik gelegen.Prof. Augustin Lecler vermoedt dat ernstige oogproblemen niet opgemerkt worden bij patiënten met een ernstige Covid-19, zeker als ze op een intensive care liggen, waar de artsen al hun energie steken in de behandeling van de mogelijk dodelijke symptomen van de ziekte. Daarom raadt hij een oogonderzoek aan bij alle patiënten met een Covid-19, bijvoorbeeld een hogeresolutie-MRI van beide ogen, een oogfundusonderzoek en optische coherentietomografie (OCT)."De oogproblemen die wij hebben vastgesteld, kunnen zeer ernstig zijn aangezien ze de macula betreffen", onderstreept hij. "Aanhoudende letsels zouden een ernstige visusdaling en zelfs blindheid kunnen veroorzaken."Momenteel onderzoeken de vorsers de patiënten die de Covid-19 hebben overleefd, en voeren ze een MRI uit om de evolutie van de noduli en de gevolgen ervan op lange termijn te volgen. Ze voeren ook een MRI uit bij nieuwe patiënten met een ernstige Covid-19 evenals een vollediger oogonderzoek teneinde de resultaten van die aanvullende onderzoeken te correleren met die van de MRI. Ze voeren soortgelijke onderzoeken uit bij patiënten met een matig ernstige Covid-19. Zo hopen ze een geschikte behandeling te kunnen vinden voor de mogelijk ernstige oogcomplicaties van een sars-CoV-2-infectie.(referentie: Radiology, 16 februari 2021, doi: 10.1148/radiol.2021204394)