...

We wisten al dat melatonine en de slaap invloed hebben op astma en allergie van de luchtwegen, maar dit is de eerste keer dat een studie het risico op astma en allergie heeft onderzocht naargelang van het uur waarop adolescenten gaan slapen en opstaan.De wetenschappers hebben de gegevens geanalyseerd van 1684 jongeren van 13-14 jaar (42% meisjes) die in West-Bengalen, India, woonden. Die kinderen werden gevolgd in het kader van een onderzoek naar de prevalentie van risicofactoren voor astma en allergie.Aan de kinderen werd gevraagd of ze een piepende ademhaling, astma of symptomen van allergische rinitis (niezen, lopende neus ....) hadden. Om het chronotype te bepalen, moesten ze vragen beantwoorden over hun slaapgewoontes (Hoe laat begonnen ze zich moe te voelen? Hoe laat stonden ze op? Voelden ze zich 's morgens moe?). De adolescenten werden in drie groepen ingedeeld: nachtmensen (9%), ochtendmensen (42%) en een intermediair type (49%).De incidentie van astma was bijna viermaal hoger bij de jongeren die laat gingen slapen en laat opstonden, dan bij de jongeren die vroeg naar bed gingen en vroeger opstonden (respectievelijk 23,6% en 6,2%). Die kinderen vertoonden ook bijna tweemaal vaker een piepende ademhaling (11,7% vs. 6,4%) en vertoonden vaker symptomen van allergische rinitis. De correlaties waren minder sterk bij kinderen met een intermediair chronotype, maar het risico was toch significant hoger dan bij de ochtendmensen.Het verschil bleef overeind, ook na correctie voor risicofactoren die invloed kunnen hebben op astma en allergie, zoals de woonplaats, passief roken en aanwezigheid van huisdieren.Het is echter moeilijk te zeggen of er al dan niet een oorzakelijk verband bestaat tussen de slaapgewoontes en luchtwegaandoeningen, ook al omdat de studie volledig gebaseerd is op verklaringen van de jongeren en niet op objectieve metingen. De homeostase van melatonine, het slaaphormoon, is vaak verstoord bij avondmensen. De auteurs vermoeden dan ook dat melatonine zou kunnen meespelen bij de pathofysiologie van astma en allergie bij adolescenten. (referentie: ERJ Open Research, 5 juli 2020, doi: 10.1183/23120541.00226-2020