Er is nog niet zoveel bekend over de virologische werkzaamheid en de persistentie van de moderne antiretrovirale behandelingsschema's. Daarom heeft een groep van de dienst kindergeneeskunde van de Universiteit van Colorado in Aurora de virologische resultaten op het ogenblik van de bevalling vergeleken bij vrouwen die werden behandeld met dolutegravir, en vrouwen die andere antiretrovirale middelen kregen. Ook hebben ze nagekeken hoe vaak het behandelingsschema tijdens de zwangerschap werd gewijzigd.

Polymedicatie stelt niet alleen een probleem bij hiv-geïnfecteerde patiënten, maar de gevolgen ervan kunnen schadelijker zijn bij seropositieve ouderen dan in de algemene bevolking, ook al omdat een hiv-infectie het verouderingsproces versnelt. Een regelmatig nazicht van de medicatie is dan ook belangrijk om na te gaan of de medicatie nog strookt met de huidige gezondheidstoestand en om ervoor te zorgen dat bepaalde geneesmiddelen, met name anxiolytica en antidepressiva, niet langer worden voorgeschreven dan aanbevolen.

Zoals we hebben gezien in het vorige artikel in deze nieuwsbrief, worden meerdere drugs gebruikt bij chemseks, maar veruit de schadelijkste op lichamelijk, psychisch, relationeel, professioneel en financieel vlak is metamfetamine. Veel gebruikers zouden daarom de inname van metamfetamine willen verminderen of volledig stopzetten. Heeft professionele ondersteuning daarbij zin? Een recente studie van vorsers van de UCLA geeft daar een eerste antwoord op.

Het aantal mannen dat gewaagt van negatieve invloed op hun geestelijke gezondheid, is 5-maal hoger bij mannen die seks hebben met mannen en daarbij metamfetamine gebruiken, dan bij mannen die andere drugs gebruiken voor chemseks. Het risico op ziekenhuisopname is ook 15-maal hoger bij die mannen en ze lopen een tweemaal hoger risico op seksueel overdraagbare infecties. Dat blijkt een enquête uitgevoerd bij de patiënten die op spreekuur kwamen in de kliniek voor seksuele gezondheid van het St George's Hospital in Londen.

Een groep vorsers van het Amerikaanse National Cancer Institute heeft in het laatste nummer van het tijdschrift Lancet HIV een studie gepubliceerd die leert dat het overlijdensrisico hoger is en de vijfjaaroverleving slechter bij seropositieve vrouwen met aarskanker dan bij seronegatieve patiënten met anuskanker en dan bij seropositieve mannen. Het verschil in sterfte aan anuskanker tussen seropositieve mannen en seropositieve vrouwen zoals in deze studie vastgesteld, is mogelijk toe te schrijven aan het feit dat gezondheidswerkers goed weten dat ze anuskanker moeten opsporen bij seropositieve homo- en biseksuele mannen.

Live from...

The European Respiratory Society International Congress 2023 took place at MiCo in Milan, Italy from 9 - 13 September, 2023.

Inzichten & Innovaties

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrieven