In Nederland is vrijwillige overschakeling van één enkele inname per dag naar inname van meerdere tabletten per dag aanvaardbaar gebleken voor hiv-dragers. Een gedwongen overschakeling zoals sommige verzekeringsmaatschappijen eisen om geld te besparen daarentegen is onaanvaardbaar gebleken en heeft na een jaar zelfs geleid tot een paradoxale stijging van de kosten.

In het tijdschrift Open Forum Infectious Diseases is een originele studie gepubliceerd die in de provincie Ontario, Canada, is uitgevoerd tussen 2007 en 2020. Uit die studie blijkt dat hiv-dragers die wachten op een niertransplantatie, vaker sterven nog voor zo'n transplantatie wordt uitgevoerd dan seronegatieve patiënten. We moeten dus iets doen aan de ongelijke toegang tot niertransplantatie ten nadele van hiv-dragers.

Volgens een Amerikaanse prospectieve studie kunnen bij zelfonderzoek van de aars letsels worden gedetecteerd die kwaadaardig zouden kunnen zijn. Bij de opsporing van anale kanker zou zo'n zelfonderzoek erg nuttig kunnen zijn.

Een groep vorsers van de Universiteit van Pennsylvania in Philadelphia heeft een retrospectief 'proof-of-concept'-cohortonderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat NRTI's 60-plussers zou kunnen beschermen tegen de ziekte van Alzheimer.

Clinical Update

Geaccrediteerde nascholing

Met het nascholingsprogramma AK Academy kunnen artsen hun kennis aanscherpen voor de praktijk van alledag.

Alle dossiers

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrieven