...

Lockdown of niet, het gebeurt wel vaker dat we hele dagen zitten, op het werk of thuis. Nochtans weten we maar al te goed dat bewegen belangrijk is voor de gezondheid. Hoeveel lichaamsbeweging moeten we nemen en hoe intens moet die zijn om de kwalijke gevolgen van een hele dag zitten op te heffen?Wetenschappers hebben een meta-analyse (1) van negen prospectieve cohortonderzoeken bij in het totaal 44 370 mannen en vrouwen in vier landen uitgevoerd. De deelnemers werden gedurende 4,0 tot 14,5 jaar gevolgd. Tijdens de follow-up zijn 3451 deelnemers gestorven (sterfte 7,8%). De auteurs hebben de correlatie tussen de mate van fysieke activiteit en de sedentaire tijd en het overlijdensrisico geëvalueerd. De mate van fysieke activiteit werd gemeten met een accelerometer.In alle groepen bedroeg de gemiddelde sedentaire tijd 8,5 tot 10,5 uur per dag en de gemiddelde hoeveelheid matig intense tot intense fysieke activiteit 8 tot 35 minuten per dag. In vergelijking met de referentiegroep, zijnde de groep met de laagste sedentaire tijd die het meeste lichaamsbeweging nam, steeg het overlijdensrisico naarmate de deelnemers minder lichaamsbeweging namen en naarmate de sedentaire tijd langer was.De auteurs hebben ook vastgesteld dat het overlijdensrisico van uiterst sedentaire deelnemers kon verlaagd worden tot het niveau bij weinig sedentaire deelnemers door elke dag 30-40 minuten matige tot zware lichaamsbeweging te nemen. Met andere woorden, 30 tot 40 minuten fietsen of snel stappen per dag zou volstaan om het hogere overlijdensrisico als gevolg van lang zitten tegen te gaan. Dat strookt met de recente aanbevelingen van de WGO. De WGO stelt dat volwassenen 150-300 minuten matig intense lichaamsbeweging of 75-150 intense lichaamsbeweging of een gelijkwaardige combinatie van matig intense tot intense aerobe fysieke activiteit per week zouden moeten nemen (2). (referenties: (1) en (2) British Journal of Sports Medicine, 25 november 2020, 10.1136/bjsports-2020-103270 et 10.1136/bjsports-2020-102955)