...

Zopas zijn de onderhandelingen tussen de federatie van Zwitserse artsen (FMH) en de ziekteverzekeraars over zo'n verhoging namelijk op niets uitgelopen. "De specialisten wilden niet dat een dergelijke verhoging zou leiden tot een verlaging van hun barema's", schrijft Le Matin nog. De huisartsen zijn natuurlijk tevreden en trekken hun referendum ter promotie van de eerstelijnsgeneeskunde dan ook in.