...

Het Hof veroordeelde Zwitserland voor de 'onduidelijkheid' in de wetgeving, wat een 'aanzienlijke vertwijfeling' veroorzaakte.De 82-jarige Alda Gross lijdt niet aan een ongeneeslijke ziekte, maar wil de aftakeling door ouderdom niet ondergaan. Verschillende artsen die ze consulteerde, wezen haar euthanasieverzoek van de hand, net zoals de gezondheidsautoriteiten van Zürich.De vrouw stapte naar de rechtbank, maar het Zwitserse gerecht meende dat de patiënte niet voldeed aan euthanasievoorwaarden, vastgelegd in richtlijnen van de Zwitserse Academie voor Geneeskunde. Het EVRM echter geeft Alda Gross wel gelijk: "Richtlijnen die vastgelegd werden door een organisatie die niet tot de staat behoort, hebben geen wettelijk karakter. In het geval van Gross kunnen ze dus niet worden toegepast." Het Hof zegt ook nog dat de onzekerheid waarin de patiënt verkeert, een aanzienlijke angst heeft veroorzaakt, die vermeden kon worden door duidelijke en door de staat goedgekeurde richtlijnen.De uitspraak van het EVRM is niet definitief. De partijen hebben nu drie maanden de tijd om een herziening van de zaak te vragen voor de Grote Kamer van het Hof.