...

Huisartsen in het Antwerpse Zwijndrecht trekken aan de alarmbel. Zij zien de laatste jaren het aantal patiënten met een aandoening aan de luchtwegen angstvallig stijgen. Ze schrijven een belangrijke oorzaak toe aan de grote hoeveelheden fijn stof.Het voorbije jaar was een rampjaar op het vlak van fijn stof, en de maand december zal daar niet veel verandering in brengen. De norm werd al 16 keer overschreden, dat is drie keer zo veel als in 2010. Dat het fijn stof blijft hangen, heeft veel te maken met de weersomstandigheden. De voorbije maanden heeft het amper geregend en er zijn ook veel windstille periodes geweest. Tijdens de winter blijft dan ook nog eens de koude luchtlaag boven de aarde hangen met een warmere laag lucht er bovenop. Het fijn stof blijft zo boven ons land hangen, en dan nog hoofdzakelijk in het binnenland. Aan de kust is de concentratie fijn stof lager dan landinwaarts door de westenwind die het fijn stof naar het binnenland waait.Auto-immuunziektenVooral in gebieden rond een autosnelweg piekt de concentratie fijn stof. Zwijndrecht ligt niet alleen vlakbij de Antwerpse haven, de gemeente heeft te maken met de invloed van twee belangrijke autosnelwegen. Huisarts Fideel Bernaers maakt zich grote zorgen over de hoge concentratie fijn stof in zijn gemeente: "De laatste jaren zie ik veel patiënten met bronchitis, luchtwegproblemen en bij kinderen is het bloedvatenstelsel minder ontwikkeld. Daarnaast is men nu aan het bekijken welke invloed fijn stof heeft op auto-immuunziekten. Het aantal patiënten met een immuunziekte is namelijk hoger in Antwerpen en Nederland dan aan de kust." Die informatie heeft Dr. Bernaers van zijn collega Dirk Avonts, huisarts in Borgerhout en professor huisartsgeneeskunde aan de UGent."Het is echt hallucinant", gaat Dr. Bernaers verder. "Er is zelfs een groot verschil in concentratie tussen Borgerhout en Zwijndrecht, nochtans twee gemeenten die op enkele kilometers van elkaar liggen. Daar komt ook nog eens bij dat men nog altijd niet weet waaruit dat fijn stof juist bestaat. Het fijn stof waarvan sprake is niet te vergelijken met bijvoorbeeld het stof uit de mijnen. Het fijn stof uit het verkeer zijn microscopische korrels die honderden chemische stoffen bevatten. Maar welke dat zijn, is nog een grote vraag." Oosterweel vs. Meccano En dan is er in Zwijndrecht ook nog het Bam-tracé dat in 2009 werd weggestemd. Omwille van de geluidsoverlast en de verhoogde concentratie fijn stof die de vele vrachtwagens met zich mee zouden brengen, stemden de inwoners en huisartsen van Zwijndrecht tegen de Oosterweelverbinding. Nu scharen velen zich in de vzw Ademloos achter het Meccanovoorstel van de Straten-Generaal. "Dat voorstel pleit voor een grotere ring rond Antwerpen, plus een ondertunneld gedeelte", legt Dr. Bernaers uit. "Het fijn stof blijft, daar kunnen we amper iets aan doen, maar door de tunnel kunnen we het fijn stof wel opvangen, filteren en uitstoten op plaatsen waar het niet schadelijk is voor mensen. Daarnaast kunnen we boven de tunnel een groene zone inrichten zodat er niet gebouwd kan worden."De huisarts heeft het voorstel vorige week nog voorgelegd tijdens de gemeenteraad, waarin Groen! en CD&V de plak zwaaien. "Er viel een grote stilte. Ze kunnen het probleem nu eenmaal niet ontkennen. Alleszins, ze hebben beloofd om op 5 december een vergadering te beleggen met de inwoners, maar dat zullen we nog afwachten. Het is alleszins tijd dat we een vuist maken tegen de Oosterweelverbinding, anders zijn we gedoemd om de komende 100 jaar door te brengen onder een ongezonde concentratie fijn stof. Zwijndrecht steekt er met kop en schouders boven uit, en dat is geen goede positie."