...

Onkelinx zag zich dan ook genoodzaakt om een onderzoek in te stellen. "Ik vroeg het geneesmiddelenagentschap en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid om samen onze huidige wetten terzake te analyseren. Dat om te checken of ze waterdicht zijn. Medisch geassisteerde voortplanting mag alleen in erkende ziekenhuiscentra voor IVF."Onkelinx herinnerde er nog eens aan dat de wet van 6 juli 2007 ondubbelzinnig genderselectie verbiedt als er geen aanwijsbare medische reden voor bestaat. De wet slaat zowel op embryoselectie als op selectie van zaadcellen. Een soortgelijk verbod zit in de wet van 11 mei 2003 over het onderzoek op embryo's in vitro. De enige uitzondering is dus voorzien wanneer er sprake is van geslachtsgebonden ziektes.In dit specifieke geval geldt ook de wet van 19 december 2008 met betrekking tot het verkrijgen en het gebruik van menselijke lichaamsmateriaal bestemd voor menselijke medische toepassingen of voor wetenschappelijk onderzoek. Deze activiteiten zijn beperkt tot erkende IVF-centra. Ze moeten een licensie hebben van de bank met menselijk lichaamsmateriaal en ze worden gecontroleerd door het geneesmiddelenagentschap.SanctiesDe minister van Volksgezondheid kondigde een gemeenschappelijk proces-verbaal aan van het federaal geneesmiddelenagentschap en en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Dat zal naar de officier van Justitie van Antwerpen worden gestuurd. "Worden de overtredingen bevestigd, dan zullen ze zwaar gestraft worden." De Nederlandse zakenman zal zijn activiteiten maar in een ander land te gelde moeten maken.Catherine Fonck (CdH), ooit nog Waals gewestminister van Volksgezondheid, meent dat dergelijke praktijken alle fertiliteitscentra in een slecht daglicht kunnen plaatsen. Ze spreekt over schokkende feiten.