...

Onderzoekers van het Karolinska Institute in Stockholm en van de universiteit van Bergen hebben de zwangerschappen van vrouwen die op hun 30e zwanger werden van hun eerste kind, vergeleken met die van vrouwen tussen 25 en 29 jaar. Uit de resultaten blijkt dat vrouwen die ouder zijn dan 30 jaar 20% meer risico lopen om een extreem prematuur of vroeg geboren baby ter wereld te brengen tussen de 22e en de 31e zwangerschapsweek, of om te bevallen van een doodgeboren kind. Bovendien lopen aanstaande moeders van 30 die overgewicht hebben of roken evenveel risico op een miskraam of op neonatale mortaliteit als vrouwen tussen 35 en 39 jaar. "Biologisch ligt de ideale leeftijd om je eerste kind te krijgen dus tussen 20 en 29 jaar, door de fysiologische effecten van het ouder worden op de uterus en de placenta", legt prof. Ulla Waldenström uit. "De leeftijd waarop je je eerste kind krijgt is des te belangrijker omdat veel vrouwen na een eerste zwangerschap nog opnieuw zwanger willen worden." (referentie: Obstetrics and Gynecology, 6 december 2013, doi: 10.1097/AOG)