...

De vorsers van de Universiteit van Toronto hebben onderzocht of de symptomen die zwangere vrouwen vaak vertonen (misselijkheid, vermoeidheid, onvoldoende concentratie, slapeloosheid), het risico op menselijke fouten aan het stuur en de facto ook verkeersongevallen zouden kunnen verhogen. Ze hebben daartoe tussen 1 april 2006 en 31 maart 2011 507.262 vrouwen ouder dan 18 jaar die in Ontario zijn bevallen, gevolgd gedurende vier jaar voor en één jaar na de bevalling. Tijdens de laatste drie jaar voor de zwangerschap werden 6.922 auto-ongevallen geteld, gemiddeld 177 per maand. Maar tijdens het tweede trimester van de zwangerschap waren die vrouwen aan het stuur betrokken bij 757 ongevallen, gemiddeld dus 252 per maand. Conclusie: halverwege de zwangerschap stijgt het risico op verkeersongevallen met 42% in vergelijking met niet-zwangere vrouwen. Aangezien de studie ging over auto-ongevallen die hebben geleid tot een opname op de spoedafdeling, zijn de auteurs van de studie dan ook de mening toegedaan dat het gevaar van rijden tijdens de zwangerschap niet mag worden onderschat. (referentie: Canadian Medical Association Journal, 12 mei 2014, DOI:10.1503/cmaj.131650)