...

Vorsers van het Imperial College in Londen hebben een meta-analyse uitgevoerd van bijna honderd prospectieve studies met in totaal 1,8 miljoen deelnemers. Volgens die meta-analyse verklaren drie factoren, namelijk bloeddruk, cholesterolconcentratie en glykemie, de helft van het verhoogde risico op hartlijden en driekwart van het verhoogde risico op CVA bij zwaarlijvige mensen of mensen met overgewicht. Hypertensie is de gevaarlijkste van de drie en is goed voor 31% van het verhoogde risico op hartlijden en voor 65% van het verhoogde risico op CVA. Door die drie factoren en vooral hypertensie te controleren met geneesmiddelen, denken de vorsers dat zwaarlijvige mensen de nefaste gevolgen van overgewicht met de helft kunnen verlagen. Maar dat volstaat niet, stellen de auteurs van deze studie. Volgens coauteur prof. Ezzati moeten we verder vernieuwende methoden ontwikkelen om de wereldwijde epidemie van obesitas af te remmen en in te dijken. (referentie: The Lancet, 22 november 2013, doi:10.1016/S0140-6736(13)61836-X)