...

De overgrote meerderheid van de huisartsen (82,9%) zien preventie, bespreken en behandelen van overgewicht als een van hun taken, zo blijkt uit het onderzoek. De meesten komen echter pas in actie als een patiënt al kampt met ernstig overgewicht en het stadium van preventie al lang voorbij is. Terwijl het voorkomen van obesitas toch nog altijd gemakkelijker is dan behandelen. Ongeveer de helft van de patiënten met obesitas wordt verwezen voor voedings- of dieetadvies.Geen rolmodelHuisartsen onder de 48 jaar spreken met zware patiënten minder vaak over gewicht dan hun oudere collega's. En huisartsen die regelmatig contact hebben met een diëtist verwijzen patiënten vaker door voor voedings- of dieetadvies.Opvallend maar toch niet geheel onverwacht is dat dikke dokters patiënten met ernstig overgewicht minder vaak doorverwijzen naar een diëtist. "Een huisarts met overgewicht functioneert op dit vlak natuurlijk ook minder als rolmodel voor zijn patiënten", stelt NIVEL-onderzoeker Cindy Veenhof. "Wellicht gelooft hij/zij zelf niet in het effect van een dieet."Voor het onderzoek hebben ruim 300 huisartsen een vragenlijst ingevuld.