Hij behaalde recent een nieuwe overwinning: het kernkabinet keurde een voorontwerp van wet goed dat de 'zwaarte' van bepaalde beroepen in acht neemt om de pensioenrechten in de openbare sector te bepalen. Er is verder een tekst in de maak die hetzelfde doet voor het werk van loontrekkenden en van zelfstandigen.

De hervorming omvat onder meer het principe dat voor de bepaling van de pensioenrechten rekening wordt gehouden met de realiteit van de uitgeoefende functies en de 'zwaarte' die ermee vasthangt. Op een recent colloquium van de Syndicale Kamers van Henegouwen, Namen en Waals Brabant (zie blz. 8) kreeg dokter Bacquelaine de gelegenheid om zijn beleid uit de doeken te doen aan zijn talrijk opgekomen collega's.

Sommigen reageerden verbaasd, zelfs verbolgen, dat het beroep van arts geen deel uitmaakt van de lijst van functies die in de toekomst zouden worden erkend als 'zwaar' en daardoor recht geven op een lagere pensioenleeftijd. Leerkrachten, verpleegkundigen, politiemensen,... zijn er wel in opgenomen.

Argumenten om ook arts als 'zwaar beroep' te beschouwen, zijn er in overvloed, luidt het in de sector

Argumenten om ook arts als 'zwaar beroep' te beschouwen, zijn er nochtans te over, luidde het: uitputtende wachtdiensten, hoge mate van flexibiliteit, zware uurroosters, grote verantwoordelijkheid, psychologische en emotionele belasting, administratieve druk,...

En u, wat vindt u ervan? Oefent u een 'zwaar' beroep uit? Moet de pensioenhervorming daar rekening mee houden? Ik kijk uit naar uw reacties via ak@roularta.be.

Hij behaalde recent een nieuwe overwinning: het kernkabinet keurde een voorontwerp van wet goed dat de 'zwaarte' van bepaalde beroepen in acht neemt om de pensioenrechten in de openbare sector te bepalen. Er is verder een tekst in de maak die hetzelfde doet voor het werk van loontrekkenden en van zelfstandigen.De hervorming omvat onder meer het principe dat voor de bepaling van de pensioenrechten rekening wordt gehouden met de realiteit van de uitgeoefende functies en de 'zwaarte' die ermee vasthangt. Op een recent colloquium van de Syndicale Kamers van Henegouwen, Namen en Waals Brabant (zie blz. 8) kreeg dokter Bacquelaine de gelegenheid om zijn beleid uit de doeken te doen aan zijn talrijk opgekomen collega's.Sommigen reageerden verbaasd, zelfs verbolgen, dat het beroep van arts geen deel uitmaakt van de lijst van functies die in de toekomst zouden worden erkend als 'zwaar' en daardoor recht geven op een lagere pensioenleeftijd. Leerkrachten, verpleegkundigen, politiemensen,... zijn er wel in opgenomen. Argumenten om ook arts als 'zwaar beroep' te beschouwen, zijn er nochtans te over, luidde het: uitputtende wachtdiensten, hoge mate van flexibiliteit, zware uurroosters, grote verantwoordelijkheid, psychologische en emotionele belasting, administratieve druk,...En u, wat vindt u ervan? Oefent u een 'zwaar' beroep uit? Moet de pensioenhervorming daar rekening mee houden? Ik kijk uit naar uw reacties via ak@roularta.be.