...

Volgens Marc Moens (BVAS) werd maandag een bevredigende oplossing bereikt. Er werd evenwel nog geen tekst rondgedeeld, die kon men alleen op het scherm bekijken."De gevonden oplossing is in ieder geval beter dan wat oorspronkelijk werd voorgesteld. De startende huisartsen vielen toen helemaal uit de boot. Dat was voor BVAS niet aanvaardbaar", aldus nog dokter Moens"Welke werkwijze je ook kiest, de jonge artsen komen er niet goed af", zucht Reinier Hueting (Kartel/ASGB). "Ze hebben nu eenmaal minder GMD's."Kartel/ASGB is meer geneigd een forfaitaire vergoeding de voorkeur te geven. Maar dat bleek nu moeilijk, en de minister had het anders beslist. "Het is ook erg lastig voor de startende artsen alleen een premie te regelen. In de huidige wetgeving is er geen enkele kapstok om zo een regeling aan op te hangen."Volgens dokter Hueting wordt de definitieve tekst in de loop van week rondgestuurd en wordt de knoop op 14 december doorgehakt. Dokter Roel Van Giel (AADM) beaamt dat. Volgens hem is de uiteindelijke oplossing dat alle GMD's van 2019 én van 2020 in aanmerking komen, maar iedere patiënt telt maar één keer mee. Zo vallen startende huisartsen die in 2020 begonnen zijn niet helemaal uit de boot. De GMD's van 2020 tellen wel maar mee tot september van dit jaar. Huisartsen die de laatste twee maanden gestart zijn, zijn dus toch nog de dupe.Een ding is nu ook wel overduidelijk, de zuurfstof zal pas in 2021 worden toegediend. Deze bedragen voor 20 december nog uitbetalen is onmogelijk. Te meer omdat de ziekenfondsen nu bezig zijn met het uitbetalen aan zorgverleners van de vergoedingen voor het persoonlijk beschermingsmateriaal, meldt Hueting.Het extra GMD-honorarium zou wel vóór 15 januari op de rekening van de huisarts moeten staan.