...

De jonge bioloog Haruko Obokata en medewerkers hebben de omgeving van de cellen, in casu witte bloedcellen van pasgeboren muizen, gewijzigd door ze te onderwerpen aan stress (zuurstoftekort, temperatuur ...). Ze dompelen de cellen in een zuurbad gedurende een klein halfuur, stoppen ze daarna vijf minuten in een centrifugeertoestel en leggen ze dan zeven dagen op een kweekbodem. Zo verkrijgen ze STAP-cellen (stimulus-triggered acquisition of pluripotency) die nog kneedbaarder blijken te zijn dan geïnduceerde pluripotente stamcellen (iPS) verkregen door genetische manipulatie en inbouw van een virus. En bovendien hoeven ze dan geen embryo's te gebruiken, wat nog altijd een heikel punt is. De vorsers moeten nu bewijzen dat die techniek kan worden toegepast op humane cellen en dan kan ze in de kliniek worden gebruikt. (referentie: Nature, 30 januari 2014, DOI:10.1038/nature12968)