...

De zuigelingensterfte - het aantal gevallen van overlijden in het eerste levensjaar, uitgedrukt per 1.000 kinderen - bedroeg in 2020 nog 3,24. Wanneer men moeders die niet in België zijn geregistreerd meerekent, of de baby's waarvan het overlijden alleen is gemeld met een overlijdensakte - stijgt dit aantal tot 3,39.Er werden in 2020 in België in totaal 114.350 baby's levend geboren - inclusief van moeders die in het register van asielzoeker zijn genoteerd (een goeie 600). Hier kunnen nog 2.193 geboortes worden bijgeteld van moeders die geen officiële inwoner van ons land zijn.Het totale aantal gevallen van overlijden tijdens het eerste levensjaar in ons land bedroeg dat jaar 368 (dat wordt 395 met niet-geregistreerde moeders inbegrepen).De zuigelingensterfte ligt iets hoger bij mannelijke dan bij vrouwelijke baby's (3,4 tegenover 3,1). Dat is eigenlijk een internationaal fenomeen. Er spelen wereldwijd biologische en genetische factoren in mee, maar ook omgevings- en gedragsfactoren.Er zijn opvallende verschillen tussen de drie Gewesten. De zuigelingensterfte ligt het laagst in Wallonië (2,7) en het hoogst in Brussel (4;5) - Vlaanderen ligt er tussenin (3,2).Omdat de absolute getallen vrij laag zijn ziet men van jaar tot jaar belangrijke schommelingen. Wanneer men het gemiddelde over vijf jaar bekijkt, vlakken de verschillen wat af. Maar Wallonië heeft nog altijd het laagste cijfer (3,3) en Brussel het hoogste (3,7), terwijl Vlaanderen er tussenin ligt (3,5).Brussel deed het lange tijd goed, maar de situatie is er de laatste jaren weer verslechterd (zie grafiek).Tussen 1998 en 2020 verminderde de zuigelingensterfte in België met 40% Maar België scoort niet goed in vergelijking met het Europese gemiddelde. Dat EU14-gemiddelde ligt op 3,03 (het gaat dan om de 14 landen die in 2004 al lid waren van de Europese Unie).België bekleedt een niet-benijdenswaardige 11de plaats. Het komt net na Griekenland. Het land met de laagste zuigelingssterfte (1,8) is Finland. Maar Frankrijk (3,6), Nederland (3,8) ,en hekkensluiter Luxemburg (4,5) komen nog achter België.Bron: Sciensano. Sterfte en Doodsoorzaken: Zuigelingensterfte, Health Status Report, 7 april 2023.