...

Daarnaast valt ook op dat de groep 15- tot 16-jarigen vaker zijn beginnen te roken, en dan vooral de meisjes. In 2018 gaf nog 9,5% van de meisjes aan dat ze de voorbije maand hadden gerookt, in 2022 was dat 14%.Het zijn enkele van de meest recente resultaten van de HBSC-bevraging (Health Behaviour in School-aged Children) bij 20.000 Vlaamse jongeren tussen 11 en 18 jaar. De HBSC-studie is een grootschalig internationaal onderzoek dat om de vier jaar onder toezicht van de WHO wordt uitgevoerd. Er worden gegevens verzameld over wat jongeren zelf rapporteren over hun gezondheid en gezondheidsgedrag, zoals hun gebruik van sigaretten en e-sigaretten, alcohol en cannabis. Vlaanderen nam voor het eerst deel in 1989.Roken, alcohol en cannabisVlaamse jongeren vapen niet alleen vaker in vergelijking met 2018, het aantal jongeren dat de afgelopen maand minstens eenmaal gerookt heeft, nam ook toe: van bijna 9% in 2018 naar 10% in 2022. De onderzoekers stellen daarbij een verschil vast naargelang opleidingsvorm: beduidend meer jongeren uit het BSO dan uit het ASO roken en vapen: 26,6% van de BSO-jongeren gaf aan de voorbije maand te hebben gerookt, vs. bijna 12% in het ASO. Hetzelfde doet zich voor bij de e-sigaret: 27,6% in het BSO vs. bijna 16% in het ASO.Het gebruik van alcohol in de laatste 30 dagen nam licht af: van 35% in 2018 naar 33% in 2022. Jongens drinken frequenter dan meisjes, vooral bier dan: 15,4% van de jongens geeft aan wekelijks bier te consumeren vs. 8,2% van de meisjes. Het gebruik van cannabis bleef stabiel tussen 2018 en 2022. In 2018 gaf 7% van de jongeren aan de voorbije maand cannabis te hebben gebruikt, in 2022 7,1%.