...

De DGEC is een van de zes diensten van het Riziv belast met het toezicht op het gebruik van de middelen van de Verzekering voor Geneeskundige Verzorging en Uitkeringen (GVU). Een terugblik naar het activiteitenverslag van 2013, leert ons dat de DGEC toen 639.145 inbreuken vaststelde. Eén jaar later is er dus geen sprake van een spectaculaire vermindering van het aantal inbreuken."We mogen ons niet blind staren op dat aantal", vindt Bernard Hepp, Leidend ambtenaar van de DGEC. "Laten we in plaats daarvan kijken naar onze acties die het gedrag van zorgverleners moeten veranderen. Die werken. Denk bijvoorbeeld aan campagnes met betrekking tot het voorschrijven van antibiotica, de conserverende tandzorg, het gebruik van technische onderzoeken in de pneumologie... In elk van de gevallen waar de DGEC preventieve campagnes heeft ondernomen om de anomalieën te verminderen, is het ontdekte aantal gedaald met minimum 30 à 40% procent, met uitschieters tot 80 à 90%."Vrijwillige terugbetalingen vs. boetes Vele zorgverleners (o.a. artsen, verpleegkundigen, ziekenhuizen,... ) waren bereid om, na een verwittiging, aan de Verzekering GVU het bedrag dat ze teveel aanrekenden, terug te betalen. Het totaal vrijwillige terugbetalingen bedroeg 3.579.899 euro. Geneesheren-specialisten betaalden 1.167.813 euro terug, de huisartsen 236.039 euro.Zorgverleners die niet vrijwillig terugbetaalden of zwaardere inbreuken pleegden werden door de Leidend ambtenaar tot terugbetaling verplicht. In totaal ging het om 664.533 euro. Daarbij legde hij ook effectieve boetes op voor een totaal van 179.815 euro en boetes met uitstel voor 56.759 euro.De Kamer van eerste aanleg veroordeelde zorgverleners tot een terugbetaling van 2.823.001 euro. Daarenboven legde ze voor 116.009 euro effectieve boetes op. Het totaal bedrag voor de boetes met uitstel bedroeg 62.662 euro.