...

De vereniging van Sport- en Keuringartsen (SKA) werkt al geruime tijd aan een breed screeningsprotocol voor sporters. In onze krant vindt u vandaag een interview terug met Dr. Luk Buyse, bestuurslid van SKA en een van de architecten van het protocol, waarin hij het project uit de doeken doet. Na verder overleg met het kabinet van Vlaams minister van Sport Philippe Muyters wil hij via deze weg nog enkele zaken verduidelijken."Sinds de afname van het interview hebben wij opnieuw samen gezeten met het kabinet Muyters", aldus Dr. Luk Buyse, die aangeeft dat bij dat overleg bepaalde zaken verder zijn gepreciseerd. "Belangrijk is onder meer het onderscheid tussen elementen die voor alle sporters gelijklopend zijn, en die aspecten die sportspecifiek zijn."SportspecifiekOver die sportspecifieke accenten - hoeveel hun aandeel precies bedraagt, staat niet vast - overlegt SKA de komende maanden met de verschillende sportfederaties. Dr. Buyse: "Bedoeling is uiteindelijk dat artsen op basis van die aspecten uitmaken of iemand een geschikte kandidaat is voor een bepaalde sport, of hij preventieve maatregelen moet nemen, enzovoort.""Er zal meer gedaan worden dan enkel een cardioscreening", vervolgt Dr. Buyse. "Er komen ook orthopedische, pneumologische, ... controles bij kijken. We willen immers zo goed mogelijk kunnen voorspellen of bepaalde kenmerken van een kandidaat-sporter het risico op ziekte of blessure bij de uitoefening van een specifieke sport verhogen."De protocollen worden daarnaast aangepast aan verschillende leeftijdscategorieën. "Want die vertonen verschillende risicofactoren. Denk maar aan de oorzaken van plotse dood, die anders zijn bij kinderen en jongvolwassenen dan bij volwassen sporters", legt de SKA-arts uit.Efficiënt middelengebruik"De budgettaire schaarste van vandaag vereist wel een zo efficiënt mogelijk gebruik van de middelen", gaat hij verder. "Het is dan ook belangrijk dat de inhoud van de onderzoeksprotocollen op wetenschappelijke evidentie steunt, en dat artsen die de onderzoeken uit zullen voeren voldoende praktische - bijvoorbeeld via een goede IT-integratie - en inhoudelijke ondersteuning krijgen."De komende maanden zullen eerst de keuringartsen die protocollen uittesten, maar ook huisartsen zullen de screening mogen uitvoeren. "Voor hen organiseren we vanaf begin volgend jaar extra opleidingen om ervoor te zorgen dat het aantal vals positieve én negatieve resultaten tot een minimum beperkt wordt."Tussenkomst in kostprijs?"Een goed sportmedisch onderzoek duurt al snel 30 tot 40 minuten. Daarvoor moeten artsen een correcte verloning krijgen, maar de kostprijs mag sporters niet afremmen om zich te laten onderzoeken", aldus nog Dr. Buyse. "We onderzoeken nu of het mogelijk is een tussenkomst te zien voor de sporters. We voeren hierover overleg met verschillende instanties: ziekenfondsen, sportverzekeraars, clubs en federaties.""We willen zowel voor sporters als voor artsen een duidelijkheid scheppen op het gebied van de inhoud van het onderzoek, de duur, de kostprijs, ...", sluit Dr. Buyse af. "Op die manier willen we zoveel mogelijk Vlamingen op een zo verantwoord mogelijke manier aan het sporten krijgen. Want sporten is tof en gezond."