...

De 'friends and family'-test is een idee dat de Britse regering eind vorig jaar lanceerde. De NHS van Engeland werkt het systeem nu verder uit. Patiënten worden gevraagd of ze een dienst of een arts zouden aanbevelen bij vrienden en familie. Ziekenhuisdiensten of artsen die goed scoren, zouden dan een financiële beloning krijgen.De 'friends and family'-test moet er deze maand al komen voor de acute afdelingen en spoeddiensten van ziekenhuizen. In oktober van dit jaar zou hij er ook komen voor kraamklinieken. Ziekenhuizen die goed scoren, krijgen een betere vergoeding binnen een pay-for-performancesysteem.Ook voor huisartsen zou deze tevredenheidstests op grote schaal worden ingevoerd. En ook daar is het plan om huisartsen financieel te belonen als ze goed scoren.Ongeschikt?Maar vanuit de syndicale organisaties als de British Medical Association en de drukkingsgroep NHS Alliance komt er heel wat kritiek op het gebruik van deze test.De BMA wijst er onder meer op dat de overheid van de arts juist verwacht dat hij de patiënt soms dingen vertelt die deze liever niet hoort. De NHS Alliance zegt dat ze patiëntentevredenheid hoog in haar vaandel voert, maar dat er betere methoden zijn om die te beoordelen dan de 'friends and family-test'. De hamvraag is wat de test eigenlijk bijbrengt. En de patiënt moet minstens kunnen aangeven waarom hij de ervaring goed of slecht vond.Commerciële settingEen onderzoek in opdracht van de Care Quality Commission - de kwaliteitswaakhond van de Britse gezondheidszorg - kwam overigens vorige zomer al tot de conclusie dat de test onbetrouwbare resultaten oplevert, en moeilijk van een commerciële setting naar een zorgsetting kan worden overgeplaatst.