...

Het nieuwe coronavirus wordt overgedragen via druppeltjes die een geïnfecteerde patiënt uitstoot. De zomer komt eraan en de lockdownmaatregelen zullen geleidelijk worden afgebouwd. Dan rijst echter de vraag: zou de airconditioning transmissie van het SARS-CoV-2 via de lucht in de hand kunnen werken? Die vraag is zeer relevant aangezien het virus zich sowieso in de lucht bevindt.Een Chinese groep heeft dat onlangs nog bewezen (2). Bij analyse van de hoeveelheid virus in de lucht in twee ziekenhuizen in Wuhan werd vastgesteld dat de lucht op veel plaatsen geen virus bevatte, maar dat er toch een kleine hoeveelheid virus werd teruggevonden op bepaalde plaatsen zoals een tijdelijk toilet, de vestiaire en de ingang van een winkel.Ook een Amerikaanse groep heeft sporen van het virus teruggevonden in luchtstalen en op oppervlakken zoals de schroefbladen van een ventilator in een medisch centrum van de Universiteit van Nebraska (3).Volgens andere Chinese wetenschappers zou de klimaatregeling meespelen bij de verspreiding van respiratoire secreties die viraal RNA bevatten. Ze brengen verslag uit van een familie (A) uit Wuhan die op 24 januari 2020 feest heeft gevierd in een restaurant in Guangzou. Later op de dag is een vrouw van 63 jaar van die familie beginnen te hoesten en heeft ze koorts gekregen. Ze werd naar het ziekenhuis gevoerd en bleek positief te testen op het SARS-CoV-2. Op 5 februari werd een diagnose van Covid-19 gesteld bij vier andere leden van familie A, drie leden van een familie B en twee van een familie C, die op 24 januari ook in dat restaurant hadden gegeten. Familie A en familie B zouden gedurende 53 minuten samen aan tafel hebben gezeten en familie A en familie C gedurende 73 minuten. De zaal van het restaurant heeft een oppervlakte van 142 m² en er staan 15 tafels die zich op een meter afstand van elkaar bevinden. De zaal heeft geen venster, maar beschikt wel over een klimaatregeling, die zich boven de tafel van familie C bevond. De vorsers stellen dat andere hypothesen weliswaar niet kunnen worden uitgesloten (directe besmetting en daarna besmetting tussen de leden van eenzelfde familie, andere scenario's), maar zijn toch de mening toegedaan dat de vrouw van 63 jaar haar familie heeft besmet en ook meerdere leden van familie B en familie C, wat te wijten zou zijn aan de klimaatregeling van het restaurant. Door de luchtstroom zou de klimaatregeling besmette aerosolen (druppeltjes kleiner dan 5 micrometer die meer dan een meter verder kunnen worden verplaatst) naar de andere tafels hebben geblazen. De auteurs herinneren eraan dat soortgelijke verdachte contaminaties ook zijn gerapporteerd met het MERS-CoV.Maar het is toch vreemd dat de 73 andere disgenoten die die dag in dezelfde zaal hebben gegeten en daarna in quarantaine werden geplaatst, niet werden gecontamineerd. Idem voor de acht personeelsleden, hoewel enkele zeer dicht bij de dame in kwestie zijn geweest en haar bord en bestek hebben aangeraakt. Drie stalen die met een wisser werden afgenomen aan de luchtingang van de klimaatregeling, en drie andere stalen afgenomen aan de luchtuitgang waren negatief op het SARS-CoV-2. En tot slot zijn er geen experimenten uitgevoerd met simulatie van die wijze van overdracht via de lucht en er werd geen serologisch onderzoek verricht bij de asymptomatische leden van de familie van Wuhan en andere gasten om na te gaan of die geïnfecteerd werden.Overdracht van het nieuwe coronavirus via aerosolen is maar een hypothese, die nog niet wetenschappelijk bewezen is, maar de vraag of de klimaatregeling daarin kan meespelen, is niet onbelangrijk. Op grond van hun resultaten raden de Chinese wetenschappers dan ook aan de temperatuur van de cliënten te meten, de gasten op meer dan een meter afstand te plaatsen en de verluchting te verbeteren in gesloten ruimtes. (referenties:(1) Emerging infectious diseases, juli 2020, doi: 10.3201/eid2607.200764, (2) Nature, 27 april 2020, doi: 10.1038/s41586-020-2271-3,(3) medRxiv, 26 maart 20320, doi: 10.1101/2020.03.23.20039446)