...

Op dit moment loopt al de vaccinatie van alle 65-plussers. De vaccinatie van zorgverleners start deze week.De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid ging op 10 november ook in op het advies van de Hoge Gezondheidsraad om iedereen die één prik van het Janssen-vaccin kreeg ook een booster te geven. Deze groep zou vanaf half december hiertoe uitgenodigd worden.Algemene bevolkingMaar de IMC ging nog een stap verder en vroeg de Hoge Gezondheidsraad en de Taskforce om een plan uit te werken voor het toedienen van boosters aan de algemene bevolking - ook personen jonger dan 65 jaar dus. De IMC Volksgezondheid zal dat plan verder bespreken op 27 november.De bedoeling is om verdere scenario's te kunnen uitwerken. Het principe blijft dat men werkt volgens prioriteiten - volgens de risico's en de kwetsbaarheid .ZorgverlenersDe zorgverleners komen vanaf nu aan de beurt. Er is zijn geen problemen meer met de levering van vaccins - al worden voor boosters alleen mRNA-vaccins gebruikt. De vaccinatie zou dus vlot moeten kunnen verlopen.Naast Comirnaty (Pfizer) kan ook Spikevax (Moderna) worden gebruikt - van dit laatste vaccin wordt voor de booster een halve doses gebruikt, zoals goedgekeurd door het EMA.De artsen en het zorgpersoneel in ziekenhuizen worden in principe in het ziekenhuis gevaccineerd - met behulp van de arbeidsgeneeskundige diensten. Ook ander personeel dat in direct contact komt met patiënten, inclusief vrijwilligers, krijgen al een booster. Dat staat te lezen op de website van Zorg en Gezondheid.De ziekenhuizen - inclusief psychiatrische ziekenhuizen en revalidatiecentra - zullen moeten doorgeven hoeveel vaccins ze nodig hebben. Ze kregen daarover vorige week al een eerste bericht. De vaccins worden rechtstreeks aan de instelling geleverd.Eerste lijnZorgverleners in de eerste lijn, en personeel dat in direct contact komt met patiënten, zullen hun boosterdosis krijgen in de vaccinatiecentra. Voor het uitnodigen van de personen gebruiken de centra de gegevens in de vaccinatiecodedatabase, de databronnen van Zorg en Gezondheid en de door de liasions eerder dit jaar opgestelde lijsten. Van zodra de gegevens opnieuw zijn geactiveerd, kunnen de vaccinatiecentra uitnodigingen versturen.Nieuwe zorgprofessionals en personeelsleden in de eerste lijn die er later bijgekomen zijn, zullen dus geen uitnodiging ontvangen maar zullen zich wel kunnen aanmelden. Het registratiesysteem daarvoor komt er midden december.Ook het personeel en de vrijwilligers van vaccinatiecentra krijgen al een booster aangeboden. Voor de test- en triagecentra geldt hetzelfde - deze nemen hiervoor contact op met het vaccinatiecentrum.De woonzorgcentra staan zoveel mogelijk zelf in voor de vaccinatie van hun personeel, maar desnoods kan wel een beroep worden gedaan op het vaccinatiecentrum. Het vaccinatiecentrum levert in ieder geval de vaccins - volgens de procedure die al gevolgd werd voor de bewoners. In woonzorgcentra wordt alle personeel gevaccineerd - in andere residentiële instellingen alleen het zorgpersoneel.