...

Het aantal patiënten dat een zorgtraject volgt, blijft toenemen. Het bovenstaande cijfer geeft het aantal keren weer dat huisartsen in 2014 prestatie 107015 aanrekenden, voor het eerste jaar van een zorgtraject. Prestatie 107052 voor een zorgtraject diabetes in het tweede, derde of vierde jaar, werd in 2014 door huisartsen 27.931 keer aangerekend. Die cijfers staan in de audit van het Riziv.Als men beide prestaties samentelt, waren er in 2014 in totaal 38.351 patiënten met een zorgtraject diabetes. Sinds 2009, het startjaar van de zorgtrajecten, werden er in totaal 49.068 nieuwe zorgtrajecten opgestart. Dat zijn de cijfers voor de huisartsen. Die van de specialisten komen altijd ietsje hoger uit.NierinsufficiëntieHet zorgtraject voor chronisch nierfalen blijft eveneens nieuwe patiënten aantrekken. Prestatie 107096 - voor het eerste jaar - rekenden de huisartsen in 2014 in totaal 5.836 keer aan. Daarnaast rekenden ze 16.886 keer prestatie 107133 aan voor het tweede, derde, en vierde jaar van het zorgtraject nierinsuffiëntie. Dat brengt het totale aantal patiënten met een zorgtraject nierfalen in 2014 op 22.722.Sinds 2009 startten huisartsen 31.498 keer een zorgtraject nierinsufficiëntie op. Ook voor het zorgtraject nierinsufficiëntie worden er trouwens iets meer prestaties aangerekend door de specialisten.In het startjaar was al duidelijk dat het zorgtraject nierfalen een veel groter succes ging worden dan voorzien. Men had het budget berekend op 5.010 zorgtrajecten, en in 2010 kwam men al uit op ruim het dubbele aantal. Daarentegen bleef het zorgtraject diabetes ver achter op de verwachtingen. Men had aanvankelijk het budget berekend op 60.615 zorgtrajecten.Uitgaven nemen ook toeIn 2014 werd voor het zorgtraject nierinsufficiëntie 3,9 miljoen euro honoraria aan artsen uitbetaald - dat bedrag is ongeveer gelijk verdeeld tussen huisartsen en specialisten. Ten opzichte van 2013 is er sprake van een stijging met ruim 600.000 euro. Voor het zorgtraject diabetes verdeelden huisartsen en endocrinologen/diabetologen bijna 23 miljoen euro aan honoraria - 1,1 miljoen meer dan in 2013.Deze honoraria zijn uiteraard maar een deel van de uitgaven die de zorgtrajecten genereren.