...

De registratieperiode voor de zorgtrajecten wordt verlengd tot 21 september. De helpdesk van het Riziv zoekt naar oplossingen om artsen die configuratieproblemen met hun pc hebben, sneller te helpen.Huisartsen krijgen drie weken respijt om de gevraagde data over te maken aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. Het gaat om de gegevens van alle zorgtrajecten die uiterlijk op 31 december 2011 zijn gestart, dat zijn er ongeveer 39.000. Belangrijk om weten: voor patiënten die na die datum in een zorgtraject stapten, is de registratie niet vereist. Aanvankelijk was 31 augustus als deadline voor de dataregistratie vooropgesteld maar het ingeven van de gevraagde gegevens verliep lang niet overal vlekkeloos waardoor die deadline niet haalbaar bleek. Heel wat huisartsen hadden hun pincode verloren of ondervonden problemen met het inloggen. Eind vorige week was de gegevensregistratie voor 25.000 (tweederde) van de zorgtrajecten achter de rug. De grote meerderheid van de gegevens werd via het Rizivprogramma Achil geregistreerd, een duizendtal andere registraties kwam binnen via het Réseau Santé Wallon. Dat de webtoepassing Achil langer zou openblijven, las u al in de vorige Artsenkrant. Claire Janssens, bij het Riziv verantwoordelijk voor het LMN-team (lokale multidisciplinaire netwerken), meldde alle zorgtrajectpromotoren dat de Achil-applicatie beschikbaar blijft tot 21 september. Ook het callcenter Eranova blijft tot die dag open op het nummer 02/788 51 55. Het Riziv geeft ook nog bijkomende tips:• de aanvraag van een nieuwe pincode kan elektronisch via http://www.ibz.rrn.fgov.be/index.php?id=2698&L=1• artsen die een nieuwe pincode aanvragen moeten dat zo snel mogelijk doen om uiterlijk op 21 september de gegevens te kunnen invoeren• artsen kunnen hun elektronische identiteitskaart testen via http://www.test.eid.belgium.beWie er na deze tips nog niet in slaagt om de gegevens aan het Riziv te bezorgen kan in principe ook terecht op het secretariaat van het multidisciplinaire netwerk uit de regio.