...

De patiënt die een zorgtrajectcontract afsluit voor de opvolging van zijn type 2-diabetes of chronisch nierfalen, verbindt zich ertoe een minimum aantal consults te hebben. Hij moet minstens tweemaal per jaar zijn huisarts zien, op de raadpleging of tijdens een huisbezoek. Hij moet ook minstens een keer per jaar bij de endocrinoloog, respectievelijk nefroloog passeren.Geen onwilGebeurt dat niet, dan beschouwt het ziekenfonds het contract als nietig. Dat zorgde in het verleden geregeld tot onaangename verrassingen. De patiënt kreeg niet tijdig een afspraak bij de specialist. Het zorgtrajectcontract bleek dan plots nietig.Het Riziv gaat ervanuit dat niet altijd slechte wil of nonchalance van de patiënt is: een afspraak kan verzet moeten worden, en dat is dan niet meteen mogelijk. De afspraak valt dan plots buiten de referentieperiode.Daarom versoepelt het de voorwaarden. De patiënt moet in principe een keer per jaar geëvalueerd worden door de specialist. Maar als het consult voor dat contractuele jaar na de verjaardag van het zorgtraject valt, moet het ziekenfonds dat toch nog voor dat jaar meetellen.Zo is een consult nog tot zes maanden na de verjaardag van het contract geldig voor de verlenging van het contract.Voor het contact met de huisarts komt er evenwel geen versoepeling: dat moet tweemaal per jaar gebeuren, van verjaardag tot (de dag voor de) verjaadag.De nieuwe regeling geldt vanaf 1 februari. Op de website www.zorgtraject.be wordt dat nog met een voorbeeld verhelderd.