...

De bevoegde Vlaamse minister, Wouter Beke (CD&V), heeft nog steeds niet de vorm- en kwaliteitsvereisten kunnen vastleggen - de pandemie stak er een stokje voor.Dat geldt ook voor de ziekenhuizen zelf, die het voorbije jaar wel andere dingen de voorrang moesten geven dan hun samenwerking verder uit te diepen.De inwerkingtreding van de zorgstrategische planning werd eerst een jaar verschoven naar 1 juli 2021, en wordt nu opnieuw uitgesteld tot 1 april 2022.