...

Met de website www.dezorgsamen.be beoogde men om iedereen die in de zorg werkt mentale ondersteuning te bieden tijdens en na de coronacrisis. Tegelijk werd hier de barometer Zorgsamen aan gekoppeld. De vier edities van de Vlaamse barometer hadden succes, telkens gaven duizenden zorgverleners hun mening. Telkens bleek daaruit dat de pandemie een belangrijke impact had op het gevoelsleven, psychisch functioneren en welbevinden van wie werkt in zorg en welzijn.Professor Kris Vanhaecht (LIGB) laat nu weten dat Sciensano met de steun van KU Leuven, Zorgnet-Icuro en de Franstalige ziekenhuiskoepel Santhea de volgende metingen gaat uitvoeren. "Dit gebeurt op vraag van coronacommissaris Pedro Facon en crisismanager Christiaan Decoster. De vragenlijst blijft behouden en wordt vertaald naar het Frans, Engels en Duits. Er komt een nationaal feedbackrapport en rapporten per deelstaat", legt Kris Vanhaecht uit. Via de rapporten per deelstaat kan Vlaanderen de eigen cijfers blijven opvolgen. "Dit is allemaal besproken met de Vlaamse overheid en Taskforce," aldus Vanhaecht. "De naam van de vragenlijst wijzigt naar Power2care- bevraging. Bedoeling is dat de enquête ook na de corona pandemie blijvend afgenomen wordt." De eerste meting met de nieuwe barometer Power2Care vindt plaats van 8 tot 15 december.Volgens Vanhaecht zijn de KU Leuven en De Zorgsamen "verheugd" dat het werk van de voorbije maanden wordt voortgezet en nationaal gebruikt wordt. "De Zorgsamen zal dit verder ondersteunen via de website. We breiden de activiteiten verder uit. Op 12 december heeft bijvoorbeeld een webinar plaats. De inhoud van de site wordt ook voortdurend aangepast," zegt prof. Vanhaecht.De leiding van de Zorgsamen zit nu bij het Steunpunt Geestelijke Gezondheidszorg.