...

De federale minister van Volksgezondheid, die de huisartsen dankte voor hun niet- aflatende dienstbaarheid en flexibiliteit, kondigde aan dat het Riziv een regeling uitwerkt om - complementair aan wat de Gemeenschappen doen op het vlak van preventie - de eerste medische opvang in de centrale zorgpunten te verzekeren. "Dat gaat dan over het verzamelen van medische gegevens van de vluchtelingen, het opstarten van de eerste behandelingen, zwangerschapsbegeleiding, maar ook het wegwijs maken in ons gezondheidszorgsysteem, het in orde brengen van de ziekteverzekering, taalbijstand." De zorgpunten kunnen werken zo lang het nodig is - dat is tot de vluchtelingen georiënteerd kunnen worden in "verdere en stabiele opvang en zorgverlening". Voor de zorgpunten zal volgens de minister ook een beroep gedaan worden op psychologische hulpverlening (trauma- en stressbehandeling) vanuit de netwerken geestelijke gezondheidszorg. "Tot slot zullen we ook medische mobiele teams inzetten, die bijvoorbeeld van de ene opvangplaats naar de andere kunnen gaan, of wanneer die specifieke vraag komt van bijvoorbeeld een huisarts." Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke liet vorige week weten dat huisartsenkringen een subsidie krijgen voor de preventieve opvang van Oekraïense vluchtelingen, met name de tuberculosescreening en het controleren van de vaccinatiestatus. Het Riziv meldde dat deze mensen zich kunnen inschrijven bij een ziekenfonds en dat medische zorg terugbetaald zal worden. Maar het vroeg zorgverleners te wachten om prestaties aan te rekenen tot de inschrijving geregeld is. Dokter Roel Van Giel, voorzitter van Domus Medica, vertelt aan de redactie dat hij verwacht dat het Agentschap Zorg en Gezondheid het voortouw neemt en de opdracht geeft aan de Zorgraden in de Eerstelijnszones om de opvang te organiseren. Lees verder: Flexibele structuur is aangewezen